.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  İngilizce Video Dersler
 

Video Dersler-1

ingilizce Özneler (I you he she it we they)

ingilizce sahiplik (my, your, his, her, its, our, their)

Plural Nouns (Çoğul İsimler)

ingilizce selamlama (Greetings)

 

Video Dersler-2

A an (Herhangi bir)

Am is Are (To be Fiili)

Temel Sorular 1

Temel Sorular 2

 

Video Dersler-

Have – Have got – Has got

Numbers (Sayılar) 21 – 22 – 23

Sahiplik (John’s car – My sister’s book)

This – That – These – Those

 

Video Dersler-4

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Olumlu Yapı

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Olumsuz Yapı

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Soru Yapısı

Geniş Zaman (Simple Present Tense) WH Soru Yapısı

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kısa Cevaplar

 

Video Dersler-5

Sıklık zarfları (Adverbs of Frequency)

Geniş Zaman Heceleme (Simple Present) Spelling

Simple present & Am is are

in at on (prepositions)

Sıra sayılar (First, Second…)

Would you like (Kibar teklifler)

 

Video Dersler-6

Can (Olumlu-Olumsuz-Soru-Kısa cevap)

a – an – the

in – at – on (Time – Zaman) Prepositions

Most – A lot of – Some – Many (miktar ifadeleri)

Want to do… / like doing …

 

Video Dersler-7

There is – There are

Some Any

Countable – Uncountable Nouns (Sayılabilir- Sayılamayan İsimler)

How much – How many

A cup of …- A glass of ….

 

Video Dersler-8

Was were & Am is are

Was Were (Olumlu, Olumsuz, Soru)

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Olumlu Cümleler

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense Irregular Verbs (Düzensiz fiiller)

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Simple Past Tense WH- Soru Cümleleri

Simple Past Tense Örnek Cümleler

Dates (Tarihlerin Söylenişi)

in at on (Yer Bildirirken)

 

Video Dersler-9

Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)

Superlatives (En Üstünlük)

 

Video Dersler-10

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) — Olumlu Cümleler

Present Continuous Tense — Olumsuz Cümleler

Present Continuous Tense —Soru Cümleleri

Present Continuous – Simple Present (Şimdiki Zaman – Geniş Zaman) 1

Present Continuous – Simple Present (Şimdiki Zaman – Geniş Zaman) 2

 

Video Dersler-11

Temel Sorular

A – an – the

Can – Ability (Yetenek)

 

Video Dersler-12

Going to (Gelecek zaman)

Want to / Would like

Suggestions (Öneriler)

 

Video Dersler-13

Will – Gelecek zaman

Yesterday – Now – Tomorrow

Infinitive – to (Amaç)

 

Video Dersler-14

Present Perfect Tense — Olumlu

Present Perfect Tense — Olumsuz

Present Perfect Tense — Soru

Present Perfect Tense & Simple Past Tense

 

Video Dersler-15

Prepositions

Have to -Has to

It’s important to…

 

Video Dersler-16

Simple Past Tense Olumlu Olumsuz ve Soru Şekilleri

Simple Past Tense Spelling

Simple Past Tense Wh Question Soru Yapısı

Simple Past Tense Video Alıştırmaları

Present Perfect Tense

Verb 3 – Past Participle nedir?

Simple Past & Present Perfect Video 1 (Kullanım Farkları)

Simple Past & Present Perfect Video 2

Simple Past & Present Perfect Video 3

Was Were Olumlu Yapı

Was Were Olumsuz Yapı

Was Were Soru Yapısı

Was Were Video Alıştırması

Am is Are & Was Were (Aralarındaki Fark)

 

Video Dersler-17

Can – Be able to

Could – Be able to

Future ( Simple Present Tense )

Future ( Present Continuous Tense)

If Clauses Type 0

If Clauses Type 1

If Clauses Type 2

Diffference (Type 1 & 2)

 

Video Dersler-18

Simple_Past_Continuous Tense

Simple_Past_Continuous 2

When &_While

Simple_Present_PASSIVE

Simple_Past_PASSIVE

Passives_Exercise

 


 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol