.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  ALIŞTIRMALAR
 

 


                                                 

   ALIŞTIRMALAR

 

1)  AM/IS/ARE EXERCISE (Beginner)

 

2) THIS/THESE -THAT/THOSE EXERCISE (Elementary)

 

3) SIMPLE PRESENT OR SIMPLE CONTINUOUS TENSE 1 (Elementary)

 

4) SIMPLE PRESENT OR SIMPLE CONTINUOUS TENSE 2 (Elementary)

 

5) PREPOSITIONS EXERCISE 1 (Elementary)

 

6) PREPOSITIONS EXERCISE 2 (Elementary)

 

7) PREPOSITIONS EXERCISE 3 (Elementary)

 

8) PREPOSITIONS EXERCISE 4 (Elementary)

 

9) VOCABULARY EXERCISE 1 (Animals)

 

10)VOCABULARY EXERCISE 2 (Fruits/Vegetables)

 

 

KUR-1


  Modül-1

Çevir ve Dinle

I you he…my,your, his… -1-

I you he…my,your, his… -2-

Plural Çoğul İsimler

 

 Modül-2

Çevir ve Dinle

 

A An (Herhangi bir) 1

 

A An (Herhangi bir) 2

 

Am is Are (To be Fiili) 1

 

Am is Are (To be Fiili) 2

 

Am is Are (To be Fiili) 3

 

Temel Sorular 1

 

Temel Sorular 2

 

Temel Sorular 3

 

Temel Sorular 4

 

Temel Sorular 5

 

 

  Modül-3

Çevir ve Dinle

 

Have – Have got 1

 

Have – Have got 2

 

“Have you got” veya “Are you”

 

Sahiplik (John’s car)

 

This – That – These – Those

 

This – That – These – Those -2-

 

 

Modül-4

Geniş Zaman – Çevir ve Dinle 1

 

Geniş Zaman – Çevir ve Dinle 2

 

Geniş Zaman Olumlu

 

Geniş Zaman Olumlu 2

 

Geniş Zaman Olumsuz

 

Geniş Zaman Olumsuz 2

 

Geniş Zaman Soru

 

Geniş Zaman Wh- Soru

 

Saatler – Çevir ve Dinle

 

Saatler -Alıştırma

 

 

Modül-5

Sıklık zarfları – Çevir ve Dinle

 

Sıklık zarfları

 

Geniş Zaman Heceleme

 

Simple present & Am is are – Çevir ve Dinle

 

Simple present & Am is are 1

 

Simple present & Am is are 2

 

in at on

 

Sıra sayılar

 

Would you like – Çevir ve Dinle

 

 

KUR-2

 

Modül-6

Can

 

a – an – the 1

 

a – an – the 2

 

in – at – on 1

 

in – at – on 2

 

Most – A lot of – Some – Many

 

Want to do… / like doing …1

 

Want to do… / like doing …2

 

 

Modül-7

There is – There are 1

 

There is – There are 2

 

There is – There are 3

 

Some – Any 1

 

Some – Any 2

 

Countable – Uncountable Nouns 1

 

Countable – Uncountable Nouns 2

 

How much – How many

 

A cup of …- A glass of ….

 

Some – Any – A – An

 

 

Modül-8

Was Were 1

Was Were 2

Was Were 3

Was Were 4

Simple Past Tense 1

Simple Past Tense 2

Simple Past Tense 3

Simple Past Tense 4

in at on

Simple Present & Simple Past

Dates (Tarihlerin Söylenişi)

 

Modül-9

Comparatives 1

 

Comparatives 2

 

Comparatives 3

 

Superlative 1

 

Superlative 2

 

Simple Past Time Expressions (Zaman İfadeleri)

 

Simple Past Time Expressions 2

 

Simple Past Spelling

 

 

Modül-10

Present Continuous Tense — Olumlu Cümleler

Present Continuous Tense — Olumlu Cümleler 2

Present Continuous Tense — Olumlu-Olumsuz Cümleler

Present Continuous Tense —Soru Cümleleri 1

Present Continuous Tense —Soru Cümleleri 2

Present Continuous Tense —SPELLING

Present Continuous – Simple Present (Şimdiki Zaman – Geniş Zaman) 1

Present Continuous – Simple Present (Şimdiki Zaman – Geniş Zaman) 2

 

KUR-3

 

Modül-11

Temel Sorular 1

Temel Sorular 2

Temel Sorular 3

A – an – the

A – an – the 2

Can – Ability (Yetenek)

 

Modül-12

Going to – 1

Going to – 2

Going to – 3

Want to / Would like

Would like – Like

Suggestions (Öneriler)

 

Modül-13

Infinitive – to – 1

Infinitive – to – 2

Infinitive – to – 3

Will – Gelecek zaman 1

Will – Gelecek zaman 2

Will – Gelecek zaman 3

 

Modül-14

Present Perfect Tense — Olumlu

Present Perfect Tense — Olumsuz

Present Perfect Tense — Soru

Present Perfect Tense — Mixed

Present Perfect Tense & Simple Past Tense 1

Present Perfect Tense & Simple Past Tense 2

 

Modül-15

Prepositions 1

Prepositions 2

Have to -Has to 1

Have to -Has to 2

It’s important to…

 

KUR-4

 

Modül-16

Simple Past & Present Perfect 1

Simple Past & Present Perfect 2

Am is Are & Was Were

Verb2 & Was Were

Irregular Verbs Test 1

Irregular Verbs Test 2

 

Modül-17

Can – Could – Be able to Exercise 1, Exercise 2

Future Exercise 1

If Clauses Type 0 Exercise 1

If Clauses Type 1 Exercise 1, Exercise 2

If Clauses Type 2 Exercise 1, Exercise 2

 

Modül-18

Past Continuous Tense
Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4

While When

Exercise 1

Passives
Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4

 

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol