. ÖZEL FRANSIZCA VE YABANCILARA TÜRKÇE DERSİ VERİLİR (544) 439 41 70 alaattintorun@hotmail.com
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  ARAPÇA
 

                                        
 
        

Durûsu'l-Luğati'l-Arabiyye Dersleri

Medine İslam Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulan ve Medine Kitapları ismiyle meşhur olan Arapça Öğretim kitaplarını burada hep birlikte işleyeceğiz inşallah. Dersleri evde kendi başınıza işleyip öğrenebilmek için aşağıdaki açıklamaları mutlaka okuyun ve onlara uygun bir çalışma programı hazırlayın.
 
Cilt 1
 
 
Cilt 2
 
 
Cilt 3
 
 
Cilt 4


 DİLBİLGİSİ KONULARI
   
   

 

 Arapça Gramer Arapça Dil Bilgisi | Fasih Arapça ( http://fasiharapca.com/gramer-gorsel)

1.  Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları

2.  Hemzenin Yazılışı

3.  İsim Marife Nekre

4.  Şemsi Harfler ve Kameri Harfler

5. Vasıl Hemzesi

6.  Cümle

7.  Emsile

8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi

 

İkinci Kısım Fiiller


1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi - Fiili Mazi Çekim Tablosu

2. Fail ve Mefulun Bih

3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri

4. Mazi Fiillerde Tesniye

5.  Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali

6. Olumsuz Mazi Fiil

7. Mazi Fiil Çekim Tablosu

8. Müteaddi ve Lazım Fiiller

9. Mazi Fiilin Meçhulü

10. Fiili Muzari

11. Fiili Muzari Nefyi Hal

12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal

13.Fiili Muzari Gelecek Zaman

14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal

15. Fiili Muzarinin Meçhulu

16. Cahd-ı Mutlak

17. Cahd-ı Müstağrak

18. Emr-i Gaib

19. Emr-i Hazır

20. Nehy-i Gaib

21. Nehy-i Hazır

22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu

23. Şart Cümlesi

24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları

25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar

26. Cezmetmeyen Şart Edatları

27. Yeterlilik Fiili

28. Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

Aksam-ı Seba

1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil

2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil

3.  Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil

4.  İlletli Fiiller Misal Fiil

5. İlletli Fiiller Ecvef fiil

6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil

7. İlletli Fiiller Lefif Fiil

8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı

9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı

10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı

11. Mezid Fiillerden İnfial Babı

12. Mezid Fiillerden İftial Babı

13. Mezid Fiillerden İfilal Babı

14. Mezid Fiiller Tefaul Babı

15. Mezid Fiiller Tefaul Babı

16. Mezid Fiiller İstifal Babı

17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı

18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller

19. Medh - Zem Övme Ve Yerme Fiilleri

20. Esmaul Efal İsim Fiiller

21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu

 

Üçüncü Kısım İsimler

1.  Harfi Cerler

2.  Müzekker ve Müennes

3.  Muttasıl Zamirler

4.  Munfasıl Zamirler

5. Müstetir Zamir

6. İsimlerde Tesniye

7. Cemi Müzekker Salim

8. Cemi Müennes Salim

9.  Cemi Mükesser Salim - Kırık Çoğullar

10. İşaret İsimleri

11.  Gayrı Munsarıf

12.  Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

13.  Esmaül Hamse

14. İsmi Meful

15.  İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

16.  İsm-i Alet

17. İsm-i Tafdil

18. İsm-i Mensub

19.  İsm-i Tasgir - Küçültme İsmi

20. Taaccüb Üslubu

21. And - Yemin Harfleri

22. Şahıs İsimleri İbn - Ebi - Bint

23. Sıfat-ı Müşebbehe

24. İsmin Çeşitli Halleri

25. Mefulun Fih - Zarflar

26.  Meful-u Mutlak

27.  Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

28. Mefulün Meah

29. Temyiz

30. Münada

31. İstigase Nubde Terhim Tazhir

32 İhtisas İştigal

 

4. Kısım Terkipler ve Cümleler

 1. Hal

2. Mübteda Haber

3. İsim Tamlaması Muzaaf - Muzaafun İleyh

4. Sıfat Tamlaması

5. Sıfat Cümlesi

6. Lafzi - Manevi Tekit

7. İrab Hallerinin Özeti

 

Fatiha Suresinin İrabı

Yasin Suresi İrabı

Mülk Suresi İrabı

Nebe Suresi İrabı

Amenerrasulu İrabı

Ayetel Kürsi İrabı

Kıyame Suresi İrabı

Fecr Suresi İrabı

Beled Suresi İrabı

Şems Suresi İrabı

Leyl Suresi İrabı

Duha Suresi İrabı

İnşirah Suresi İrabı

 

5. Kısım Nevasıh

1.İnne Ve Kardeşleri

2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ

3.Kane Ve Kardeşleri - Kane Ve Benzerleri

 

6. Kısım Edatlar 

1. Zarflar

2.  Gün Ay Ve Mevsim Adları

3.  Atıf Edatları

4. Sayılar Cümle Örnekleriyle

5. Sıra Sayıları

6.  Müstesna

7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye

8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar

9. Bedel

10. Atıf Atfı Beyan

 

ARAPÇA ÖĞRETEN DİĞER LİNKLER:

 

1- İLYASUÇAR.COM(ARAPÇAÖĞRENİYORUM

2- ARAPÇA DERSLERİ (ARAPÇA EĞİTİMİ)

 

3- ARAPÇA KELİME VE CÜMLELER (DİNLEMELER)

 

4- ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

 

5- ARAPÇA HAKKINDA

6- ARAPÇA (VİDEO)- 1

7- ARAPÇA VİDEO- 2

FRANSIZCA VE İNGİLİZCE LİNKLER-1

 

8-   ENGLISH  VERSION                                        (İngilizce Arapça)

 

      FRENCH   VERSION  LEARNİNGARABİC.EU/FRENCH/ (Fransızca Arapça)

 

9 -  ACCEDER LEÇONS (12 LEÇONS)                              (Fransızca Arapça)

                                                                     
10 - CLAVIER VIRTUEL ARABE                                     (Fransızca Arapça)                                                                 


11 - ARABE                                                          (Fransızca Arapça)


12 - APPRENDRE L’ARABE ( INTERFACE EN İTALİEN FACİLE! ) (Fransızca Arapça)


13 - DES IMAGES DE PRENOMS …                                (Fransızca Arapça)


14 - ARAPÇA ÖĞRENİYORUM


15 - ARAPÇA KELİME VE CÜMLELER (DİNLEMELER)

16 - ARAPÇA-I


17 - ARAPÇA-II - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ


18 - ARAPÇA-III


19 - ARAPÇA-IV

VIDEO

20 - ARAPÇA (VİDEO) 1

21 - 
ARAPÇA VİDEO-2


22 - ARAPÇA HAKKINDA

23 - ARAPÇA DERSLERİ (ARAPÇA EĞİTİMİ)

 

FRANSIZCA VE İNGİLİZCE LİNKLER-2

 


24 - VOCABULARY/ FLASHCARDS TESTS 

 

25 - VOCABULAİRE İLLUSTRÉ ARABE ( عربي )


26 - ARABİATE.NET


27 - 1-
COURS (FLASH)                                                 (Fransızca Arapça)
     
     
2-EXERCİCE (FLASH)  

28 - LES NOMBRES                                                     
(Fransızca Arapça)
        
      1-
COURS (FLASH)                                                 (Fransızca Arapça)

      2-EXERCİCE (FLASH)                                              (Fransızca Arapça)
            
29 - LES VERBES                                                        
(Fransızca Arapça)

      1-
COURS (FLASH)                                                  (Fransızca Arapça)

      2-EXERCİCE (FLASH)                                              (Fransızca Arapça)

 

30 - SÖZLÜK 

31 - TÜRKÇEDEKİ ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLER

32 - ARAPÇAYA GİREN TÜRKÇE KELİMELER

33 - YAŞAYAN FARCA VE. ARAPÇADAKI TÜRKÇE KELIMELER

34 -
Ders 1
Ders 2
Ders 3
Ders 4
Ders 5
Ders 6
Ders 7
Ders 8
Ders 9
Ders 10
Ders 11
Ders 12
Ders 13
Ders 14
Ders 15
Ders 16
Ders 17

http://tekellum.weebly.com/

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol