.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  DİLBİLGİSİ
 

Arapça Gramer Konuları

1- Arapça Alfabe ve Sesli Okunuşları

 

2-Hemzenin yazılış kuralları

 

3- Hareke

 

4- Kamerî ve Şemsî harfler

 

5- Kelime çeşitleri

 

6- Cinsiyet bakımından kelimeler

 

7- Müennes kelimeler

 

8- Müzekker kelimeler

 

9- Sayısına göre isimler

 

10- Marife-Nekra

 

11- İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh

 

12- Sıfat tamlaması

 

13- Bazı zarflar ve yön isimleri

 

14- Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil

 

15 -Muzari fiil

 

17- Emir fiil

 

18- İsim cümlesi / Mübteda – Haber

 

19- Munfasıl Zamirler

 

20- Muttasıl Zamirler

 

 21- İşaret isimleri

 

 22- Fiile benzeyen harfler / İnne ve benzerleri

 

23- Aksam-ı seba / Salim Fiil

 

24- (Anlamca) Nâkıs fiiller / Kâne ve benzerleri

 

25- Meful ve meful çeşitleri

 

26- Malum fiil – Meçhul fiil

 

27- Lazım fiil – Müteaddi fiil

 

28- Müştak isim – Camid isim

 

29- İsm-i fail

 

30- İsm-i Meful

 

31- İsm-i zaman ve mekan

 

32- Mübalaga-i ism-i fail

 

33- İsm-i Tafdil

 

34- Sıfat-ı müşebbehe

 

35- İsm-i mensub

 

36- İsm-i alet

 

37- İsm-i tasgir

 

38- Gayri munsarif isimler

 

39- Te’kid

 

40- Bedel

 

41- Hal (Durum zarfı)

 

42- Temyiz

 

43- Münada

 

44- Masdar

 

45- Taaccub (şaşma) vezinleri

 

48- Vasıl ve kat’ hemzesi

 

49- Sayılar

 

50- Sıra sayıları

 

51 -Mazi Fiillerde Tesniye

 

52-Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali

 

53- Olumsuz Mazi Fiil

 

54- Mazi Fiil Çekim Tablosu

 

55- MaziFiilin Mechulu

 

 56- Fiili Muzari

 

57- Fiili Muzari nefyi Hal

 

58- Fiili Muzari nefy-i istikbal

 

 59- Fiili Muzari Gelecek Zaman

 

 60- Fiili Muzari Tekid-i Nefyi İstikbal

 

61- Fiili Muzarinin Meçhulu

 

62- Cahdi Mutlak

 

 63- Cahdi Mustağrak

 

64- Emri Gaib

 

65-Emri hazır

 

66- Nehyi Gaib

 

67- Tekid Lamı ve Tekid Nunu

 

 68-Şart Cümlesi

 

 69-Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları

 

 70-Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar

 

 71-Cezmetmeyen Şart Edatları

 

 72-Yeterlilik Fiili

 

 73-Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

 

 74-Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

 

 75-Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu

 

 76-Harfi Cerler

 

 77-Müstetir Zamir

 

 78-İsimlerde Tesniye

 

 79-Cemi Müzekker Salim

 

 80-Cemi Müennes Salim

 

 81- Cemi Mükesser  - Kırık Çoğullar

 

 82-Gayrı Munsarıf

 

 83-Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

 

84-Mefulun Fih - Zarflar

 

85- Meful-u Mutlak

 

86- Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

 

 87-Mefulün Meah

 

 88-İstigase Nubde Terhim Tazhir

 

 89-İhtisas İştigal 

 

90- Lazım fiil – Müteaddi fiil

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol