.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  MÜFREDAT FR.
 


 

.....................................................FAKÜLTESİ

DERSİN ADI VE KODU

FRANSIZCA

YIL VE DÖNEMİ

 GÜZ-BAHAR (Seçmeli Ders)

 

                                                        DERS TANIMI

Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresi  kazandırılmasıdır.   

Bu dersin sonunda, öğrenci      

  * selamlama, veda, özür gibi kalıpları anlayıp ifade edebilme,

  * medeni hal, yaş, adres, milliyet gibi kişisel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme ve sorabilme,

  * basit ifadelerle hobiler ve ilgi alanlarından bahsedebilme, 

  * tarih ve saat bilgileri verme; afişlere bakarak bir gösteri ya da filmin yeri, başlama zamanı

  * basit ifadelerle gelecekle ilgili projelerden bahsedebilme, 

  * basit ifadelerle yaşanılan yer ve çevreyi tanımlayabilme 

  * bir yeri sorma ve bir yeri tarif etme,     

  * nesnelerin yer ve konumlarıyla ilgili bilgiler verebilme, 

  * bildik durumlarda kısa, basit yönergeleri (talimatları) anlayabilme, 

  * bir şey satın almak, fiyatını sormak    

  * restorana gitmek, menu hakkında bilgi sahibi olmak,yiyecek ısmarlama       

  * evden bahsetme        

 gibi günlük yaşama ilişkin konuları yazılı ve sözlü ifade etmeye yönelik beceriler edinir. 

.

 

DERS PLANI

 

1. HAFTA

 

Ünite I: Premiers Contacts

                               

            Ders I: Je m'appelle Elise. Et vous?

                        * fransızca, fransa ve fransa hakkında genel   bilgiler.

                        * selamlama, kendini tanıtma, teşekkür

                        * cümle içinde sözcüklerin sıralanışı

                        * être, s'appeler (je / vous)

                        * c'est + nom de personne /pronom tonique

                        * milliyet bildiren sıfatlar 1

 

 

2. HAFTA

 

Ünite I: Premiers Contacts

                                

             Ders I: Je m'appelle Elise. Et vous?

                         * c'est + nom de personne /pronom tonique

                         * milliyet bildiren sıfatlar 1

 

 

3. HAFTA

 

Ünite I: Premiers Contacts

 

             Ders 2: Vous dansez? D'accord

                         * kimlik bilgilerini sorma

* kendi hakkında bilgi verme

                                       * özür dileme

                                        vous (sen-siz)

                                        * masculin / féminin 1

                                        * milliyet bildiren sıfatlar 2

 

 

 4. HAFTA

 

Ünite I: Premiers Contacts

          

       Ders 3: Monica, Yukiko et compagnie

       * birisi hakkında bilgi vermek 1

       * sevdiği şeyleri söylemek

       * il / elle

       *article défini

       * masculin / féminin 2

       * il y a...

       * kişileri tanımlamak için gerekli sıfatlar 1

       * zevkler, tercihler 1

 

 

5. HAFTA

 

Ünite I: Premiers Contacts

     

             Ders 4:Les voisins de Sophie

       * birisi hakkında bilgi vermek 2

       * tu / vous; ils / elles

       * masculin / féminin 3

    * isim, sıfat ve fiillerde çoğul

    *c'est un ... / il est

    * Kişileri tanımlamak için gerekli sıfatlar 2

 

 

6. HAFTA

 

Ünite II: Se situer dans l'espace

     

               Ders 5: tu vas au Luxembourg?

       * gelinen / gidilen yerden bahsetmek

        * aller, venir fiilleri                   

                                            * à - de préposition ları

        * iş ve hobiler

        *  où.... ? /  soru 

 

 

7. HAFTA

Ünite II: Se situer dans l'espace

     

               Ders 6: Nous venons pour l'inscription

       * adını hecelemek / kodlamak

       * sayılar (60'a kadar)

       * mekanla ilgili soru sormak

                                              * tarih ve saat

       * Zamanla ilgili bilgi sormak

       * haftanın günleri

       * yol tarifi

       À vélo, en train, en avion

       * önermek, kabul etmek, reddetmek

       * teşekür etmek

 

Genel tekrar  

Vize 

 

8. HAFTA

 

Ünite II: Se situer dans l'espace

                                          

               Ders 7:À vélo, en train, en avion

  * yol tarifi

  * önermek, kabul etmek, reddetmek

  * teşekür etmek

  

 Ünite II: Se situer dans l'espace

 

                Ders 8: Pardon monsieur, le BHV s'il vous plaît

  * yol sormak

  * konum belirleme

 

 

9. HAFTA

 

Ünite II: Se situer dans l'espace

 

               Ders 8: Pardon monsieur, le BHV s'il vous plaît

  * pouvoir  

  * fiillerde olumsuzluk

  * fiil + mastar

 

 

10. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

 

                Leçon 9: Au marché  

  * alış- veriş yapmak , fiyat sormak

  * vouloir / c'est .....

 

 

11. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

 

                Leçon 9: Au marché  

  * article partitif 1

  * pas de1

  * sebze- meyve adları , Pazar

  * fiyat ve miktar

  * 100'e kadar sayılar

 

 

12. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

 

                Leçon 10: On déjeune ici?

* restorana gitme, menüyü anlama, ısmarlama

* "on" (nous) zamiri

* article partitif 2

* comme + isim

* mutfak ve restoran terminolojisi

* zevkler ve tatlar

 

 

13. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

 

                 Leçon 11: On va chez ma copine?

  * bir şey önermek

  * birisi hakkında bilgi sormak ve bilgi vermek

  * les adjectifs possessifs

  * qu'est-ce que c'est? / qui est-ce?

 

 

14. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

 

                Leçon 11: On va chez ma copine?

  * pronoms COD 1 / y (yer bildiren) 

  * aile 1 

  * tasfir için gerekli sıfatlar

Genel tekrar 

final  

 

                                                 GENEL AÇIKLAMALAR

Ders kitapları:  * Festival I /  S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys

                         * Festival I /  S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys

 

Yardımcı kitaplar:   * Grammaire 450 nouveaux exercices-

                               Niveau débutant/E. Sirejols, D. Renaud/

                                Clé International  

                               

                             * Vocabulaire Progressif du français

                               Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel 

                               Clé International  

 

 

.../…/2011 Anabilim Dalı Bşk:

 

 

 

TASDİK OLUR

....../....../2011

 

 

 

Prof. Dr.

Dekan

 

 

..........................................................FAKÜLTESİ

DERSİN ADI VE KODU

FRANSIZCA111

YIL VE DÖNEMİ

 GÜZ-BAHAR (Seçmeli Ders)

 

                                                        DERS TANIMI

     Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresinin yanı sıra,bilgisi çerçevesinde tercümeler yapabilmesini de sağlamaktır.      

Bu dersin sonunda, öğrenci   :    

  * basit ifadelerle gelecekle ilgili projelerden bahsedebilme, 

  * basit ifadelerle yaşanılan yer ve çevreyi tanımlayabilme 

  * bir yeri sorma ve bir yeri tarif etme,     

  * nesnelerin yer ve konumlarıyla ilgili bilgiler verebilme, 

  * bildik durumlarda kısa, basit yönergeleri (talimatları) anlayabilme, 

  * bir şey satın almak, fiyatını sormak    

  * restorana gitmek, menu hakkında bilgi sahibi olmak,   

     yiyecek ısmarlama       

   evden bahsetme        

  * bir şey hakkında bilgi vermek / istemek;  

  * öneride bulunmak, fikrini söylemek;   

  * gelecekle ilgili plan yapma   

  * dilek ve düşüncelerini ifade edebilmek      

  gibi günlük yaşama ilişkin konuları yazılı ve sözlü ifade etmeye yönelik beceriler edinir.

        .

 

DERS PLANI

 

1. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

                Leçon 12: Chez Susana

  * eve davet edilme

  * bir evi ziyaret etmek

 

 

2. HAFTA

 

Unité III: Poser des questions

                Leçon 12: Chez Susana

  *  adjectifs possessifs 2

  * pronoms COD 2

     * pas de2

     * emir kipi 2

 

 

3. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?

  * hediye seçmek

  * tavsiye istemek

  * hediye, bayram ve zevklere ait sözcükler

 

 

 4. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                 Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?

  * pronom COI

  * adjectifs possessifs 3

  * olumsuz soru

 

 

5. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 14: On solde!

   * elbise satın almak

   * beden ve ayakkabı numarası ifade etme

   * tavsiyede bulunmak / almak

 

 

6. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 14: On solde!

* adjectifs démonstratifs ( işaret sıfatları)

* comparatif 1(karşılaştırma)

* moi aussi / moi non plus

* emir kipinin olumsuz hali     

 

 

7. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour

* tavsiye almak, fikir beyan etmek

* impératif + pronom / emir kipi + zamir   

 

 

8. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour

  * pronominal fiiller

   * où ve quand

   * "tout" sıfatı

 

 

9. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez quoi?

  * plan yapmak. Dilek ve niyetini ifade etmek

 

 

10. HAFTA

 

Ünite IV: Demander et exprimer un avis

                Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez quoi?

  * futur simple / gelecek zaman

  * varsayımda bulunmak / si 

  * superlatifs

 sınav  

 

 

11. HAFTA

 

Unité V: Faire des comparaisons

               Leçon 17: Parasol ou parapluie?

  * iklimden bahsetmek

  * iklimleri karşılaştırmak

 

 

12. HAFTA

 

Unité V: Faire des comparaisons

               Leçon 17: Parasol ou parapluie?

  * futur simple / futur proche 

     (gelecek/ yakın gelecek zamanları)

  * karşılaştırma 2

 

 

13. HAFTA

 

Unité I: Faire des comparaisons

             Leçon 18: Quand il est midi à Paris

  * zamandan bahsetme

  * iklimleri karşılaştırma

 

 

14. HAFTA

 

Unité I: Faire des comparaisons

             Leçon 18: Quand il est midi à Paris

  * "on" zamiri

  * être en train de..

  * venir de + mastar

 

 

                                                 GENEL AÇIKLAMALAR

Ders kitapları:     * Festival I /  S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys

                            * Festival I /  S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys Yardımcı kitaplar:* Grammaire 450 nouveaux exercices-

                               Niveau débutant/E. Sirejols, D. Renaud/

                                Clé International  

                                * Vocabulaire Progressif du français

                               Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel 

                               Clé International  

.

 

.../…/2011 Anabilim Dalı Bşk:

  

TASDİK OLUR

....../....../2011

  

 

Prof. Dr.

Dekan

 

örnek sınav:

Rencontre

Cette scène se passe à la cafétéria. Un nouvel étudiant étranger vient d'arriver et cherche le secrétariat.

 

Le jeune homme :       " Excusez-moi de vous déranger, je cherche le secrétariat. "

 

Une jeune fille :          "Vous êtes nouveau ici ? Vous venez de quel pays ? "

 

Le jeune homme :       " Je viens d'Italie. Je m'appelle Paolo, et vous ? "

 

Une jeune fille :          " On peut se dire " tu " . Je m'appelle Anna, j'ai 19 ans et je viens de Finlande.

 

Je suis ici depuis deux mois et je reste encore un mois pour passer le D.E.L.F . Et toi, tu restes combien de temps ? "

 

Le jeune homme :       " Je reste quatre semaines. Après mon séjour ici, je dois retourner travailler à Venise. "

 

Une jeune fille :          "  Quelle est ta profession ? "

 

Le jeune homme :       " Je travaille dans une entreprise d'import-export et je viens suivre des cours de français des affaires. Ah ! On discute , on discute, mais je dois m'inscrire aux cours ! "

Une jeune fille :          " Viens avec moi, c'est juste à côté . Ici, les étudiants viennent de pays très différents; il y a des Japonais, des Espagnols, des Suisses, des Suédois... C'est très " sympa " ! Et comme personne ne parle la même langue, tout le monde parle en français. Après les cours, on peut aller boire un café ensemble, tu vas rencontrer mes amis. "

 

Le jeune homme :       " D'accord, alors à tout à l'heure . "

 

A-REPONDEZ AUX QUESTİONS

1. Anna est née en Finlande, elle est :

a) finlandienne,                                   b) finlandaise,                                 c) finlandoise

 

2. J'habite à Villefranche sur mer …

a)au France,                                         b) en France,                                   c) à France

 

3. La 1ère personne du pluriel du verbe ' s'appeler ' est :

a) nous nous appellons,                    b) nous nous appelons,                 c) nous nous apelons

 

4. Anna reste en France :

a) trois mois,                                       b)deux mois et demi,                     c)trois semaines

 

5. Le féminin de ' étudiant ' est étudiante, et celui de' boulanger ', est :

a) boulangière,                                    b)boulangere,                                 c) boulangère

 

6. Anna propose à Paolo :

a) d’aller le soir dans une discothèque, b) d’aller manger dans un restaurant, c) d’aller prendre un café après les leçons de français

 

7. La 3ème personne du pluriel du verbe ' devoir ' est :

a) ils doivent,                                      b) ils devoient,                                 c) ils doient

 

8. Le féminin de l'adjectif ' nouveau ' est :

a) nouve,                                             b) nouvelle,                                      c) nouveuse

 

9. Paolo travaille dans :

a)un restaurant,                                 b) une entreprise ,                         c) un hôpital

 

10. Paolo cherche le secrétariat pour :

a) s'inscrire,                                         b) voir une amie,                            c)trouver un travail

 

B-Poser des questions

Trouvez la question en utilisant les indications données.

 

1.  - ………………………………. ? (quel)
    

  - J'ai 25 ans.
      

2  - ………………………… les chats ? (est-ce que)


      - Non, je déteste les chats .

3  - ………………………….. ? (inversion du sujet)


      - Non, nous ne sommes pas contents !

4  - ……………………………. passer un examen ? (est-ce que)


      - Oui, je vais passer mon examen de mathématiques.

 

5  - ………………………… l'adresse d'un bon restaurant ? (inversion du sujet) (avoir)


      - Oui, je vous donne l'adresse du restaurant Chez Léon.

C-Mettez au pluriel les mots soulignés.

Formun Üstü

1. Cette montre n'est pas à l'heure.                 ……………………………………………

2. Il achète ce livre.

3. Quel est le prix de cet article ?

4. Il doit envoyer ce colis.

5. Elle veut regarder cette émission.

Formun Altı

 

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol