.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  TEST TR
 

   A-LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN UYGUN OLANI SEÇİNİZ !

1- Ailem benim  akşamları eve erken …………………..  istiyor .
a ) geliyorum                                b)  gelsem                                     c) gelmemi

2- Futbol on bir kişiyle oynanır  ,  basketbol  ……..    altı kişi ile oynanır .
a ) için                                          b) ise                                              c) ile 

3- Çocuk……………  kardeşlerimle iyi geçinirdim .
a) olduğum zaman                       b) iken                                           c) olunca 

4- Arkadaşım az önce kantine çay …………………  gitti .
a) içmeye                                    b) içmekten                                     c)içmeyi

5- Günde iki saat  ……………………..  beş ayda  bir yabancı dil öğrendim .
a) uyuyarak                                b)öğrenerek                                      c) çalışarak

6- Ders ……………… başım devamlı ağrıdı .

a) boyunca                                  b) içinde                                           c) sayesinde

7- O bizim anlattıklarımızı ……………………………….  gülüyordu .
a) anlayarak                               b)anlamış gibi                                   c) anlaya anlaya

8- Ben uzun boylu  ………………………………..   topu ağaçtan alamadım.
a) olduğum için                         b) olmama rağmen                            c) olduğum zaman

9- Amcam bir hastanede doktor ………………….  çalışıyor .
a) gibi                                        b) adıyla                                           c) olarak 

10- Ona çok teşekkür ettim . ………………., bana çok yardım etmişti .
a) Çünkü                                   b) Ama                                            c) Bu yüzden 

11- Bu öğrenci iki dakika …………………..    üç bardak çay içti .
a) sonra                                     b) içinde                                          c) esnasında

12- Kaza ……………………… yol bütün gün kapalı kaldı .
a) sayesinde                              b) için                                              c) sebebiyle

13- Üçüncü sınıftaymış . …………………….. , bana dördüncü sınıfta olduğunu söyledi .
a) Halbuki                                 b) Çünkü                                            c) Demek ki

14- Cankurtaran (Ambülans) …………………………yaralılardan biri  kan kaybından öldü .
a) gelip                                      b) gelinceye kadar                              c) gelerek

15- Onun ülkesine …………………………. dün bir arkadaşından öğrendik .
a) döndüğünü                            b) döndü                                             c) dönünce

16- Aileme haber ………………………….. çıktım . Ailem beni çok merak etmiş .
a) vererek                                   b) vermeden                                       c) verip 

17- Yağmur yağıyor . ……………..,şemsiyemi alsaydım .
a) İyi ki                                       b) Bunun için                                     c) Keşke  

18- Herkesin   …………………………. konuşun !
a) anlayacağı şekilde                  b) anlayacak şekilde                       c) anlayacakmış gibi

19- Soğuk ……………………….  kapıyı kapatır mısınız ?
a) girmesi için                             b)girmesin diye                              c) girecek şekilde 

20- Ben sadece Türkçe ………………… aynı zamanda İngilizce de biliyorum .
a) değil                                           b) için                                            c) biliyorum

21- Bir yandan üniversitede okuyorum , ……………………bir şirkette çalışıyorum .
a)iki yandan                                  b) böylece                                      c) diğer yandan

22- Evde bir hafta …………………………………. meyve ve sebze var .
a) yetecek kadar                           b) yetmesi için                               c) yetiyor

23- Geç ………………………………… gelebilirsiniz . Hiç önemli değil .
a) kalmak şartıyla                        b) kalsanız bile                               c) kalmanız için

24- …………………………. , İspanya Avrupa  kıtasındadır .
a) Bildiğime göre                        b) Bildiğim için                              c) Bildiğim zaman

25- Bana ……………………………….. size bu kitabı ödünç verebilirim .

a) geri vermeniz şartıyla             b) geri vermeniz için                      c) geri vererek

26- O herkese hakaret etmekle ……………………. aynı zamanda saldırıyordu .

a) kalarak                                     b) kalmıyor                                      c) kalıyor 

27- Üzerimi …………………………..çantamı alır evden çıkardım .
a) giymeden önce                        b) giydikten sonra                            c) giyene kadar 

28- Benim hasta olduğumu öğrenmiş .  ……………………beni ziyarete gelmiş.
a) Koşunca                                  b) Koştuğu zaman                            c) Koşa koşa

29- Önünde ………………………… banka şehir merkezindedir .

a) bekledik                                   b) bekleyen                                       c) beklediğimiz 

30- Kitap …………………… öğrenci her gün düzenli olarak spor yapar .
a) okuduğu                                    b) okuyan                                           c) okuyor

 31- ………………… tanıdığım öğrenci çok başarılı bir öğrencidir .
a) Ailesini                            b) Ailemi                                           c) Aileyi

32- Bir arkadaşım ……………………… ceza aldım .Çünkü onunla izinsiz dışarı çıktık . 

a) sebebiyle                          b) sayesinde                                       c) yüzünden

33- Türkçe’nin   ……………………..   iki dil daha biliyorum .

a) hariç                                 b) dahil                                                c) yanı sıra

34- Yemekten sonra en sevdiğim şey , bir bardak çay …………………  . 

a) içiyorum .                        b) içmektir .                                        c) içtiğim .

35-  Sınıfta ben ……………….   on kişi daha var .

a) yanı sıra                                    b) başka                                              c) hariç 

36- Sizin hangi sınıfta ………………………….. biliyorum . 

a) okuduğunuzu                            b) okumayı                                         c) okumaya 

37- Kardeşim maça gitmek ……………………….. evden çıkıyor ama sinemaya gidiyor . 

a) bahanesiyle                               b) istediği için                                    c) yerine 

38- Dışişleri bakanı uluslar arası bir toplantıya katılmak …………… .. yurt dışına gitti .

a) üzere                                         b) sebebiyle                                        c) sayesinde

39- Hasta olduğunu söylüyordu , inanmamıştık .Hastanede yatıyormuş ……………..doğruymuş. 

a) Sanki                                          b) Madem ki                                       c) Demek ki 

40- “O gelecek mi ? “ , “ Onun ……………………………………. bilmiyorum . 

a) gelip gelmeyeceğini                  b) geleceğini                                       c) gelip gelmediğini 


   B-AŞAĞIDAKİ ZAMANLARLA İLGİLİ CÜMLELERDE  UYGUN SEÇENEĞİ BULUNUZ !

41- Bir dakika beni dinleyin ! Size her şeyi …………………………. 

a) anlatıyorum                               b) anlatacağım                                    c) anlattım

42- Ben küçükken çok şeker ………………….. .

a) yiyorum                                     b) yerdim                                            c) yeseydim 

43- Geçen yıl tatile denize ……………..Vazgeçtik    yaylaya gittik .

a) gittik                                          b) gidecektik                                       c) gitseydik 

44- Bir gün zengin  …………………. herkese yardım edeceğim .

a) olacaksam                                 b) olsaydım                                         c) olursam

45- Söyleyin arkadaşınıza hemen sınıftan ………………………… !

a) çıksın                                        b) çıkıyor                                           c) çıkacak 

46-“ Benim dediğimi yapmazsanız giderim .” “ Sen bilirsin gidersen …………. !

a) gidersin                                     b) git                                                  c) gideceksin

47- Sınava daha iyi …………………………… daha iyi not alacaktım .

a) çalışacağım                              b) çalışırsam                                       c) çalışsaydım

48 –Tam sınıfa ……………………….. ki biri bana seslendi .

a) giriyordum                              b) giriyorum                                        c) gireceğim

49- Ay , Dünya’nın etrafında …………………

a) döndü                                       b) döner                                              c) dönüyordu

50- İzin verin ………………….. ! 

a) geçebilir miyim                        b) geçerim                                          c) geçeyim

51- Duydunuz mu ? Japonya’da büyük bir deprem …………………

a) oldu                                           b) olmuş                                          c) oluyor

52- Televizyon söyledi .Yarın hava çok sıcak  ………………………. 

a) olacakmış                                  b) oluyor                                        c) olur 

53- Saatlerdir  aynı sayfayı okuyorum ama hiçbir şey ……………………….. 

a) anlamıyordum                          b) anlamayacağım                           c) anlamıyorum 

54- Onun babasını havaalanında gördüm . Uçağa binip Fransa’ya ………………

a) gitti                                          b) gitmiş                                           c) gidiyor

55- Beş yıl önce oraya ……………………….  . O zamandan beri bir daha  gitmedik . 

a) gidecektik                                       b) gitmiştik                                       c) gidiyorduk

      C-AŞAĞIDAKİ ALTI ÇİZİLİ  KELİMELERİN EŞ ANLAMLILARINI BULUNUZ !

56- Onun doğum gününde kocaman bir pasta getirdiler .

a) ufak                                         b) pahalı                                           c) büyük

57- En  ufak kardeşim ilkokula gidiyor .

a) küçük                                      b) büyük                                           c) akıllı 

58- Mahallede bu yaşlı adamı herkes seviyor ve ona saygı gösteriyordu .

a) genç                                        b) yakışıklı                                       c) ihtiyar

59- Güreş yapanlar güçlü olurlar .

a) hırslı                                       b) kuvvetli                                        c) ağır 

60- Amcamın oğlu çok neşeli biridir .

a) şen                                          b) şımarık                                        c) üzgün 

     D-AŞAĞIDAKİ ALTI ÇİZİLİ  KELİMELERİN ZIT ANLAMLILARINI BULUNUZ !

61- Tatilde gittiğimiz ülke çok pahalı bir ülkeydi . 

a) ilginç                                      b) zengin                                         c) ucuz 

62- Şehir hayatı köy hayatına göre çok hareketlidir.

a) sakin                                       b) yoğun                                         c) yorucu

63- Bizim apartmana taşınan bu aile zengin bir aileye benziyordu .

a) fakir                                          b) kalabalık                                      c) sakin 

64- Çalışkan olduğu için bütün sınavlarda başarılı oldu .

a) Zeki                                          b) Dürüst                                          c) tembel

65-  Kazada  çok sayıda ağır yaralı vardı .

a) hafif                                         b) hasta                                              c) acil 

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol