. ÖZEL FRANSIZCA VE YABANCILARA TÜRKÇE DERSİ VERİLİR (544) 439 41 70 alaattintorun@hotmail.com
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  10-Metin Tamamlama
 

Aşağıdaki metni uygun şekilde doldurunuz!

                                      YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

İnsanlar toplum halinde _____________(1) sosyal varlıklardır. Toplum halinde yaşamanın bazı gereklerive zorunlulukları vardır. İnsanlar fiziki ve ruhsal ___________(2)farklı yaratılmışlardır. Bir insan diğerine fiziki olarak benzemediği gibi huy olarak da _______________(3). Bir aile içinde bile kardeşler arasında farklılar görülmektedir.

İnsanların farklı özelliklerde ____________(4) onların işlerini ve uğraşlarını da farklılaştırmıştır. Herkes çoğunlukla kendi yapısına uygun bir iş seçip hayatını devam ________________(5)çalışmaktadır. Bireysel farklılıklarda olduğu gibi kişilerin kazançları ve dolayısıyla servetleri arasında da ______________(6) ortaya çıkmaktadır. Aylık asgari seviyede kazanç sahibi olanlar olduğu gibi kazancının sınırınıbilmeyen _______________(7)da aynı toplumda yaşamaktadır.

Toplum yaşamının sağlıklı olabilmesi, insanların ______________(8)kardeşçe ve huzur içinde yaşayabilmesi için toplumdaki temel dengelerin gözetilmesi gerekmektedir. Bu dengeler__________(9) en önemlileri yardımlaşma ve dayanışmadır. Çeşitli sebeplerle yeteri kadar geçimini sağla________________(10) veya zor durumda olanlara toplumun yardım etmesihem bir insanlık görevi hem de güvenli ve huzurlu bir toplumun olmazsa olmazşartlarından biridir. Bazen zengin olanlar bile hiç beklemedikleri olaylarla karşılaş_____________(11) yardıma muhtaç hale gelebilmektedir. Kimsenin tam bir güvencesi bulunmamaktadır. Dilimizde böyle durumlar için kullandığımız birçok söz mevcuttur.“ Ne oldum deme ne olacağım de!”birbaşka söz de şöyledir “ Düşmez kalkmaz bir Allah!”.

İnsanlık tarihi boyunca insanlar arası ve toplumsal yardımlaşma__________(12) kişisel hem de kurumsal düzeyde var olagelmiştir. Mahalle yaşamında mahalleli, fakir ve yardıma _____________(13) kişileri tespit eder onların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım toplanır kişinin onurunu incitmeden kendisine verilirdi. Mahallenin ileri gelenleri kimin ne derdi var diye araştırır, işiolmayanlara iş sağlanır, evlenme çağına gelip de maddi imkânsızlıklar yüzünden evlene________________(14) evlendirilirdi.Yardımlaşma ve dayanışma konusunda Türk-İslam geleneğinin çok önemli _____________(15) vardır. Bunda “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturunun önemi çok büyüktür. İnsanlar bu konuda oldukça hassas davranmışlardır. Türkçe ’de özellikle yiyecek içecek konusunda “Göz Hakkı” kavramı vardır. Bu,birinin yediği veya içtiği şey başkaları tarafından görül_______________(16), mümkün olduğu oranda onu görenlere de yenilen ya da içilen şeyden ikram edilmesini ifade eder.

Yardımlaşmada önemli olan bir husus da yardımın mümkün olduğu kadar____________(17) yapılması, yardım edilen kişinin onurunun incitilmemesidir. Nice yardıma muhtaç insanlar vardır ki onurundan ve utancından kimseden bir şey isteyememektedir. Yardım yapılırken bile göz önünde bulundurulacak bir ilke konmuştur. Bu “ Sağ elin verdiğini sol elin bil_________(18)” olarak ifade edilmektedir.

Yardımlaşma ve dayanışma o kadar önemli görülmüştür ki bu sadece insanlara değil ___________________(19) ve diğer canlılara da yönelik olarak uygulanmış, bunun tezahürü olarak hayvan dernek ve vakıfları kurulmuştur. Tarih bu alanda kışın zor koşullarında aç kalan hayvanlara yiyecek ve içecek sağlanması için vakıfların bile kurulduğunu kaydetmektedir.

Çevre ve bitkilerle ilgili olarak da düzenlemeler yapılmış ağaç ____________(20) bir insanı öldürmek gibi olduğu vurgulanmıştır.” Yaş kesen baş kesen “ sözü bunun en güzel kanıtıdır.

Sonuç olarak, toplumsal yaşamın için çok önemli yardımlaşma ve dayanışma devam etmeli hatta bu uluslararası alanda desteklenmeli, dünyanın bilmediğimiz yerlerindeki insanlara gücümüz oranında yardımda bulunmalıyız.

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol