.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  2-Polis ve Düzen
 

       POLİS VE TOPLUM DÜZENİ

         İnsanlar toplum halinde yaşarlar  ve  hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı şeylere
gereksinim
duyarlar .Maslow’un  İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne  göre , beslenme ve barınmadan

sonra insanlar için en önemli ihtiyaç korunma  ihtiyacıdır .Bu korunma ihtiyacı , toplumda bazı
organlar tarafından yerine getirilmektedir.
        Bir ülkenin başka ülkelere ve dış tehditlere karşı korunması silahlı kuvvetler yani ordu
tarafından sağlanır .Ülke sınırlarının ihlal edilmesi , ülke topraklarına doğrudan veya dolaylı
şekilde saldırı yapılması durumunda ordu ülkeyi ve ülke menfaatlerini korur ve vatanı savunur .  
Silahlı kuvvetler başka bir deyişle ordu ; Kara Kuvvetleri , Hava Kuvvetleri  ve Deniz  
Kuvvetleri’nden oluşur .Ülke kıyıları ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca korunur . Bütün bu  
kuvvetler , gerektiğinde bu saldırıları yapan ülke veya ülkelerle savaşır .
Ülkenin dış güvenliğinin yanı sıra ülke içi güvenliği de önemlidir .Vatandaşların huzur ve  
güven içinde yaşayabilmeleri için bu düzeni koruyacak bir koruyucu güce ihtiyaç vardır . Bu  
koruyucu güce “ Kolluk Kuvvetleri “ adı verilir .Kolluk kuvvetleri , genel olarak  Polis ve 
 Jandarma’dan oluşur . Polis  şehirlerde  , Jandarma ise kırsal kesimde görevlidir . Ülke
topraklarının yaklaşık  % 80 ‘ i Jandarma bölgesindedir . Polis , coğrafi olarak ülke toprağının 
20 ‘sinde görevli olmasına rağmen  ülke nüfusunun  yaklaşık  % 80 ‘ine hizmet vermektedir . 

  Türkiye’de Polis Teşkilatı , Emniyet Genel Müdürlüğü adıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı
olarak örgütlenmiştir . Jandarma ise , Jandarma Genel Komutanlığı adı altında örgütlenmiştir .
O
da İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır . Emniyet Genel Müdürlüğü her yönüyle İçişleri Bakanlığı’na  
bağlıyken Jandarma Genel Komutanlığı idari yönden İçişleri Bakanlığı’na  ;  eğitim yönünden
Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır. 

   Gerek Polis Teşkilatı , gerek Jandarma , görevini yerine getirirken kanun  , tüzük  ve
yönetmeliklere bağlı olarak çalışır .Bu mevzuat , kolluk kuvvetlerine bir yandan hak ve yetkiler
verirken diğer yandan da bazı sorumluluklar yüklemektedir.Her hukuk devletinde olduğu gibi ,  
Türkiye’de de kolluk kuvvetleri bu yetkilerini kullanırken  görev ve  sorumluluk anlayışını ön  
planda tutmaktadırlar .  

       Etkili bir kolluk hizmetinin verilmesi iyi yetiştirilmiş personelle sağlanır . Bu çerçevede ,
Anayasa’mıza göre , Emniyet Teşkilatı ve Silahlı Kuvvetler eğitim ve öğretim açısından özellik  
arz etmektedir .Bu kurumlar , hizmetlerinin gereği olarak genel eğitim-öğretim kurumlarının  
dışında   eğitim- öğretim kurumları açabilmektedir .Buna örnek olarak , Polis Akademisi ile Harp  
Okulları gösterilebilir . 

       Ülkedeki kolluk kuvvetleri , sadece Polis ve Jandarma’dan ibaret değildir .Gümrüklerin
korunması ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı memurları  , ormanların korunması konusunda  
Orman Muhafaza memurları  , görev alanlarıyla ilgili olarak kolluk yetkisini kullanırlar .Bütün bu  
kamu kolluk kuvvetlerinin yanı sıra bazı bankaların , barajların , işyerlerinin ve özel kuruluşların  
korunmasında özel güvenlik kuruluşlarının , kendi  kurumlarının sınırları içinde kalmak kaydıyla  
genel kolluk kuvvetleri gelene kadar genel  kolluk yetkisini kullandığını söylemek mümkündür . 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI YUKARIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ ! 

1-İnsanların ne tür gereksinimleri vardır ?
…………………………………………………………………………………

2-İnsanlar için güvenlik ihtiyacı hangi ihtiyaçlardan sonra gelir ?
…………………………………………………………………………………

3-Ülkenin dış güvenliğini ne korur ?
……………………………………………………………………………….

4-Silahlı kuvvetler ne zaman ülkeyi korur ve savunur ?
………………………………………………………………………………

5-Silahlı kuvvetler hangi organlardan oluşmuştur ?
………………………………………………………………………………

6-Sahil Güvenlik Komutanlığı ne iş yapar ?
 ……………………………………………………………………………

7- Kolluk kuvvetleri ne demektir ?
 ………………………………………………………………………………

8-Polis coğrafi olarak nerede görevlidir ?
……………………………………………………………………………………

9-Polis ve Jandarma’dan hangisi daha fazla nüfusa hizmet vermektedir ?
 ……………………………………………………………………………………

10- Polis nereye bağlıdır ?
 ……………………………………………………………………………………

11- Jandarma nereye bağıdır ?
 ……………………………………………………………………………………

12-Polis ve Jandarma görev yaparken nelere dikkat ederler ?
 ………………………………………………………………………………………………

13-Mevzuat ne demektir ?
 ………………………………………………………………………………………………

14-Neye göre Polis ve Silahlı Kuvvetler kendi eğitim-öğretim kurumları açabilirler ?
 …………………………………………………………………………………………………

15- Bunun örneği nedir ?
 ………………………………………………………………………………………………

16- Polis ve Jandarma’nın dışında kolluk yetkisini kullanan başka kurumlar var mıdır ?
 ……………………………………………………………………………………………………… 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ DOĞRU VE YANLIŞ OLARAK İŞARETLEYİNİZ !

Cümlenin başındaki parantezin içine doğru cevap için ( D ) ,
yanlış cevap için ( Y ) koyunuz)

 

(    ) 1- İnsanlar toplu halde yaşamazlar tek tek yaşarlar .
(    ) 2- Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre güvenlik en önemli ihtiyaçtır .
(    ) 3- Ülkenin iç güvenliğini kolluk kuvvetleri sağlar .
(    ) 4- Jandarma şehirlerde görev yapar .
(    ) 5- Polis genel olarak kırsal kesimde görev yapmaz .
(    ) 6- Jandarma her yönüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.
(    ) 7- Kolluk kuvvetleri mevzuatı, kolluğa hem hak ve yetkiler hem de sorumluklular yükler .
(    ) 8- İyi yetiştirilmiş bir personel etkili bir kolluk hizmei verir .
(    ) 9- Anayasa, Polis ve Silahlı kuvvetlere eğitim-öğretim açma yetkisi vermiştir.
(    ) 10- Polisler genel öğretim kurumlarında yetişirler .
(    ) 11- Gümrük memurları ormanları korur .
(    ) 12- Polis ve jandarma’nın dışında da özel kolluk kuvvetleri vardır .
(    ) 13- Özel güvenlik kurumları her yerde kolluk yetkisini kullanır.
(    ) 14- Kolluk kuvvetleri görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirirler .
(    ) 15- Kanun , tüzük ve yönetmelikler mevzuatı oluşturmaktadır .
(    ) 16- Polis eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır .
(    ) 17- Silahlı kuvvetler her zaman savaş yapar.
(    ) 18 –Hukuk devletinde her şey hukuk çerçevesinde cereyan eder.

Hazırlayanlar:

Ali Tekce         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Alaattin Torun ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 


 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol