. ÖZEL FRANSIZCA VE YABANCILARA TÜRKÇE DERSİ VERİLİR (544) 439 41 70 alaattintorun@hotmail.com
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  A2(yordu,r)
 

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE PROGRAMI ÇALIŞMALARI A2

Çalışma ve Uygulama: 3                   Öngörülen süre: 24 ders saati

Konular:

* Şimdiki zamanın hikâyesi çekimi ( YAZIYORDUM) dı,di,du,dü

* Şimdiki zamanın hikâyesi kullanımı

* Geniş zamanın çekimi ( kalkarım ) r,ar,er,ır,ir

* Geniş zamanın kullanımı

* Örnekler

* Alıştırmalar

* Tekrar çalışmaları

         

 

 ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ

a-ı-o-u -e-i-ö-ü= ……..yordum         
Yazmak-   Yazıyordum           
Kazımak - Kazıyordum

Koşmak – Koşuyordum           
Okumak-  Okuyordum

                                                            
Gelmek-     Geliyordum               
Pişirmek  - Pişiriyordum    

Görmek- Görüyordum             
Gülmek- Gülüyordum

Yazmak

         Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben yazıyordum

Ben yazmıyordum

Ben yazıyor muydum?

Ben yazmıyor muydum?

Sen yazıyordun

Sen yazmıyordun

Sen yazıyor muydun?

Sen yazmıyor muydun?

O yazıyordu

O yazmıyordu

O  yazıyor muydu?

O yazmıyor muydu?

Biz yazıyorduk

Biz yazamıyorduk

Biz yazıyor muyduk?

Biz yazmıyor muyduk?

Siz yazıyordunuz

Siz yazmıyordunuz

Siz yazıyor muydunuz?

Siz yazmıyor muydunuz?

Onlar yazıyorlardı

Onlar yazmıyorlardı

Onlar yazıyorlar mıydı?

Onlar yazmıyorlar mıydı?

 

Gelmek

         Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben geliyordum

Ben gelmiyordum

Ben geliyor muydum?

Ben gelmiyor muydum?

Sen geliyordun

Sen gelmiyordun

Sen geliyor muydun?

Sen gelmiyor muydun?

O geliyordu

O gelmiyordu

O geliyor muydu?

O gelmiyor muydu?

Biz geliyorduk

Biz gelmiyorduk

Biz gelmiyor muyduk?

Biz  gelmiyor muyduk?

Siz geliyordunuz

Siz gelmiyordunuz

Siz geliyor muydunuz?

Siz gelmiyor muydunuz?

Onlar geliyorlardı

Onlar gelmiyorlardı

Onlar geliyorlar mıydı?

Onlar gelmiyorlar mıydı?

 

Olmak  (dım,dim,dum,düm-tım,tim,tum,tüm)                          
Sahip olmak
( ………..vardı)

Ben………….dim        
Ben öğrenciydim.                     
Benim ……………vardı.           
Benim arabam vardı.

Sen ………..din.           
Sen öğrenciydin.                      
Senin ……………..vardı.           
Senin araban vardı.                

O …………...idi.          
O  öğrenciydi.                         
Onun………………vardı.          
Onun arabası vardı. 

Biz……….…idik.         
Biz öğrenciydik.                       
Bizim………………vardı.         
Bizim arabamız vardı. 

Siz ……..idiniz.             
Siz öğrenciydiniz.                    
Sizin ……………….vardı.        
Sizin arabanız vardı. 

Onlar...idi(ler).              
Onlar öğrenciydi(ler).              
Onların …………..vardı.           
Onların arabası vardı.

      Olmak

Olumlu

  Olumsuz

 Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben ....dım/dim/dum/düm
……... tım/tim/tum/tüm

Ben ……..değildim.

Ben  mıydım/miydim?         muydum? müydüm?

 Ben ….değil miydim?

Sen ……dın/din/dun/dün
     …… tın/tin/tun/tün 

Sen ……….değildin.

 Sen…….mıydın/miydin?            muydum? müydün?

Sen…..değil miydim?

O  ……..dı/di/du/dü
  ………. tı/ti/tu/tü  

O …………..değildi.

O  ….mıydı/miydi?            muydu? müydü?

O…. değil miydi?

Biz……..dık/dik/duk/dük 
………… tık/tik/tuk/tük 

Biz…………değildik.

Biz ……mıydık/miydik?          muyduk? müydük?

Biz  değil miydik?

Siz…...dınız/diniz/dunuz/dünüz
……..tınız/tiniz/tunuz/tünüz  

Siz ……..değildiniz.

Siz ….mıydınız/miydiniz?          muydunuz/ müydünüz?

Siz değil miydiniz?

Onla……………….lardı/lerdi  

Onlar ….değillerdi.

Onlar …lar mıydı?  ler miydi?

 Onlar    değiller miydi?

 

Sahip olmak

                        Olumlu

 

   Olumsuz

 

        Olumlu soru

 

         Olumsuz soru

Benim…………..vardı.

Benim ………. yoktu.

Benim……. var  mıydı?

Benim…………. yok muydu?

Senin …………..vardı.

Senin …………yoktu.

Senin……….   var  mıydı?

Senin ……………yok muydu?

Onun …………. vardı.

Onun………… yoktu.

Onun ………...var  mıydı?

Onun ……………yok muydu?

Bizim …………. vardı.

Bizim ……….  yoktu.

Bizim ………….var  mıydı?

Bizim ……………yok muydu?

Sizin …………… vardı.

Sizin …………..yoktu.

Sizin …………. var  mıydı?

Sizin……………. yok muydu?

Onların ………. vardı.

Onların ………yoktu.

Onların……... var  mıydı?

Onların……….. yok muydu?

 

                                                        

                Üniversite yıllarım ne güzeldi!

     Ben Oktay. Üniversiteyi bitireli tam yirmi beş yıl oldu. Üniversiteyi İstanbul’da okudum. Bir devlet lisesinde İngilizce
öğretmenliği yapıyorum. O yılları ve günleri çok özlüyorum. Gençtim ve yakışıklıydım. Şimdi çok değiştim. Saçlarım döküldü,
kilo aldım, göbeğim var. İstanbul çok büyük bir şehir. O zamanlar İstanbul’un nüfusu 8 (sekiz) milyondu. Şimdi ise 18 (on sekiz)
milyon. Ailem Kayseri’de oturuyordu. İstanbul’da evimiz yoktu. İlk yıl üniversite yurdunda kaldım. Üniversite yurdunda
çok öğrenci var. Birçok arkadaşım oldu. Halen o arkadaşlarımla görüşüyorum.

     Üniversite yurdu üniversitenin içindeydi. Yurtta bir lokanta, kafeterya ve küçük bir kütüphane vardı. Hemen hemen her gün
dersten sonra arkadaşlarımla şehir merkezine gidiyorduk. Şehir merkezine gitmek için otobüse veya minibüse biniyorduk.
O zamanlar otobüs bileti 1,5 liraydı, minibüs ise 2 liraydı. Şehir merkezinde alış veriş yapıyorduk. Bazen sinemaya gidiyorduk.
İyi hatırlıyorum sinema bileti normal 6 liraydı, öğrenciler için 4 liraydı. Ben yabancı filmleri çok seviyordum. Sinemadan sonra genellikle kitapçılara gidiyordum. Kitap okumayı çok seviyordum. Her ay en az üç kitap okuyordum. O yıllarda şiir de yazıyordum.

     Üniversite yıllarımda bütün dünya klasiklerini okudum. O yıllarda iklim daha sertti. Çok kar ve yağmur yağıyordu. Kışın üniversitenin bahçesinde kartopu oynuyorduk. Bir ay boyunca kar yerlerde kalıyordu. Lisede voleybol oynuyordum.  Üniversite
birinci sınıfta satranç  oynamaya başladım. Tatillerde ailemin yanına gidiyordum. Annem her gün çok güzel yemekler yapıyordu.
Bütün akrabalarımızı ziyaret ediyordum. Çok mutluydum.                                                                                                                                                         

     Üniversitede ikinci yıl, iki arkadaşımla birlikte bir ev tuttuk. Ev beşinci kattaydı ve asansör yoktu. Her gün merdivenleri
çıkıyorduk ve çok yoruluyorduk. Evde yemeği arkadaşım Mesut yapıyordu. Ben bulaşıkları yıkıyordum. Diğer arkadaşım
Zeki ise evin temizliğini yapıyordu. Evimiz kaloriferliydi. Evimizin üç odası ve bir salonu vardı. Her ay 350 lira ev kirası
ödüyorduk. Komşularımız bizi çok seviyorlar. Bazen bize yemek getiriyorlar. Biz de onlara çok teşekkür ediyorduk.
Mahallemizde Esra adında bir kız
var, ben ona âşık oldum. Ona çok şiir yazdım. 

      Geçen hafta o evin önünden geçtim. Her şey aynıydı. Gözlerim Esra’yı aradı ama o artık bu mahallede oturmuyordu.
Esra, ailesiyle birlikte Amerika’ya gitti. Bir an, o günlere dönmek istedim.  Biliyorum ki bu imkânsız bir şe
ydi.

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız!

1. Oktay üniversiteyi ne zaman bitirdi?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oktay ne iş yapıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Oktay neyi çok özlüyor?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oktay, üniversite yıllarında nasıldı?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oktay, üniversiteyi nerede okudu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Oktay’ın ailesi nerede oturuyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Oktay, İstanbul’da ilk yıl nerede kaldı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Oktay, niçin İstanbul’da yurtta kaldı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oktay’ın üniversite yurdunda çok arkadaşı var mıydı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Üniversite yurdu şehir merkezinde miydi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Yurtta spor salonu var mıydı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Oktay ve arkadaşları dersten sonra nereye gidiyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Oktay ve arkadaşları şehir merkezine metroyla mı gidiyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Otobüs ve minibüs bileti aynı fiyat mıydı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Oktay ve arkadaşları şehir merkezinde ne yapıyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Sinema bileti o zamanlar ne kadardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Oktay sinemadan sonra ne yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Oktay üniversite yıllarında ne okudu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
19. O zamanlar iklim nasıldı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
20. Oktay ve arkadaşları kışın üniversitenin bahçesinde ne yapıyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Oktay lisede spor yapıyor muydu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
22. Oktay üniversitede birinci sınıfta ne oynamaya başladı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Oktay tatilde nereye gidiyordu? …………………………………………………………………………………………………………………………………
24. Kim çok güzel yemekler yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
25. Tatilde Oktay ne yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
26. Oktay üniversitede ikinci yıl yurtta mı kalıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
27. Ev kaçıncı kattaydı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
28. Oktay ve arkadaşları niçin yoruluyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
29. Evde yemekleri kim yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Evde bulaşıkları kim yıkıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
31. Diğer arkadaşı ne yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
32. Oktay ve arkadaşlarının evi nasıldı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
33. Evin kirası ne kadardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
34. Komşuları Oktaylara ne getiriyorlardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
35. Oktay kime âşıktı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
36. Oktay Esra’ya ne yazdı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
37. Oktay geçen hafta nereden geçti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
38. Esra halen o mahallede mi oturuyor?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
39. Esra nereye gitti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
40. Esra Amerika’ya yalnız mı gitti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

41.Siz üniversiteyi bitireli kaç yıl oldu? (Kaç yıl önce üniversiteyi bitirdiniz?)

42.
43.
44. 

                     Ferhat’ın cüzdanı

Ferhat:- Mustafa! Merhaba! Nasılsın?
Mustafa:- Merhaba Ferhat! Teşekkür ederim, iyiyim sen nasılsın?
Ferhat:- Ben de iyiyim sağ ol. Dün sana telefon ettim. Telefonun kapalıydı.
Mustafa:- Evet, dün telefonumun şarjı bitti. Bu yüzden, kapalıydı. Eve gittim telefonumu şarj ettim.
Daha sonra seni aramak istedim ama vakit çok geçti.      
Ferhat:- Ben de evdeydim. Televizyon izliyordum. Çok güzel bir maç vardı. Sana haber vermek istedim.                                     
Mustafa:- Ben de o maçı izledim.

Ferhat:- Sana maçı kim söyledi? 
Mustafa:- Annem söyledi. Mutfakta yemek yiyordum. Annem geldi ve bana “Mustafa bu akşam televizyonda
önemli bir maç var”dedi. Ben hemen yemeği yedim ve salona gittim ve maçı izledim. Maçı izliyordum, birden
elektrik kesildi. Maçın son on dakikasını izlemedim. Sen neler yaptın?

Ferhat:- Matematik ödevim vardı. Maç bittikten sonra onu yaptım. Saat on bir buçukta yattım. Sana bir şey
anlatacağım vaktin var mı?   

Mustafa:- Tabii var. Buyur anlat! Çok merak ettim.
Ferhat:- Dün başıma bir olay geldi.    
Mustafa:- Kötü bir şey mi oldu?   
Ferhat:- Evet, kötü bir şey oldu. Cüzdanımı kaybettim.
Mustafa:- Nerede ve ne zaman kaybettin? 
Ferhat:- Otobüste ve dün sabah kaybettim. Üniversitede dersim vardı, oraya gidiyordum.  
Mustafa:-  Biri mi çaldı yoksa otobüste mi unuttun?     
Ferhat:-  Sanıyorum otobüste unuttum.  
Mustafa:-  Saat kaçta otobüsteydin?  
Ferhat:- Saat 8 ile 8.45 arasında otobüsteydim.
Mustafa:-  Otobüste oturuyor muydun yoksa ayakta mıydın?  

Ferhat:-  Önce ayaktaydım sonra boş bir yer buldum oturdum. 
Mustafa:-  Cüzdanında neler vardı?   
Ferhat:- Kimlik kartım, kredi kartım, öğrenci kartım, otobüs kartım ve bir miktar param vardı.
Mustafa:-   Ne kadar paran vardı? Hatırlıyor musun? 

Ferhat:-  Tam hatırlamıyorum. Emin değilim, ama sanıyorum 75 (yetmiş beş ) liram vardı.    
Mustafa:-  Polis merkezine gittin mi? 
Ferhat:-  Evet, hemen polis merkezine gittim. Bir form doldurdum. Bekliyorum.  
Mustafa:-  İnşallah, cüzdanın bulunur.                                                   

 Aşağıdaki soruları yukarıdaki konuşmaya göre cevaplayınız!

1. Ferhat, kime telefon etti?
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Kimin telefonu kapalıydı?
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Mustafa’nın telefonu niçin kapalıydı?
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Mustafa telefonunu ne zaman şarj etti?
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. Mustafa Ferhat’ı niçin aramadı?
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Dün akşam televizyonda ne vardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Kimler televizyondaki maçı izledi?
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Mustafa’ya maçı kim haber verdi?
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Mustafa mutfakta ne yapıyordu?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Mustafa yemeği yedikten sonra ne yaptı?…………
11. Ferhat dün akşam ne yaptı?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Ferhat dün akşam saat kaçta yattı?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Ferhat’ın başına dün ne geldi?
…………………………………………………………………………………………………………………..
14. Ferhat, nesini kaybetti?
……………………………………………………………………………………………………………………..
15. Ferhat cüzdanını nerede ve ne zaman kaybetti?
……………………………………………………………………………………………………………………
16. Ferhat dün nereye gidiyordu?
………………………………………………………………………………………………………………………
17. Ferhat, dün sat kaçta otobüsteydi?
………………………………………………………………………………………………………………………
18. Ferhat, otobüste oturuyor muydu ayakta mıydı?
………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Ferhat’ın cüzdanında fotoğraf var mıydı?
…………………………………………………………………………………………………………………..
20. Ferhat’ın cüzdanında neler vardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
21. Ferhat’ın cüzdanında ne kadar parası vardı?
………………………………………………………………………………………………………………………..
22. Ferhat, cüzdanını kaybettikten sonra nereye gitti?
…………………………………………………………………………………………………………………………
23. Ferhat, polis merkezinde ne yaptı?
……………………………………………………………………………………………………………………………
24. Ferhat, cüzdanını buldu mu?
……………………………………………………………………………………………………………..

 GENİŞ ZAMAN

a-ı    ----- arım       Yazmak ----- Yazar

e-i    ----- erim      Gelmek  ----- Gelir

o-u   ----- urum     Okumak  ----- Okur

ö-ü   ------ürüm     Görmek  ----- Görür

 

Olumlu Çekimi

Yazmak                             
Gelmek                        
Okumak                           
Görmek

Ben yazarım        Ben gelirim              
Ben okurum         Ben görürüm

Sen yazarsın        Sen gelirsin             
Sen okursun         Sen görürsün

O yazar                O gelir                     
O okur                  O görür

Biz yazarız           Biz geliriz               
Biz okuruz         Biz görürüz
Siz yazarsınız      Siz gelirsiniz           
Siz okursunuz     Siz görürsünüz

Onlar yazarlar     Onlar gelirler           
Onlar okurlar       Onlar görürler

Örnek:
Amcamlar her hafta sonu bize gelirler.
Her ay en az iki kitap okurum.

Olumsuz Çekimi

Yazmak                              
Gelmek                                
Okumak                                
Görmek

Ben yazmam             
Ben gelmem                 
Ben okumam                       
Ben görmem

Sen yazmazsın          
Sen gelmezsin                    
Sen okumazsın               
Sen görmezsin

O yazmaz                  
O gelmez                            
O okumaz                          
O görmez

Biz yazmayız             
Biz gelmeyiz                    
Biz okumayız                   
Biz görmeyiz

Siz yazmazsınız          
Siz gelmezsiniz                 
Siz okumazsınız             
Siz görmezsiniz

Onlar yazmazlar         
Onlar gelmezler                
Onlar okumazlar       
Onlar görmezler

 

Örnek:
Akşamları çay veya kahve içmem, yoksa uykum kaçar.

İnsan bazen düşünmeden hareket eder.

Olumlu Soru Çekimi

 

Yazmak                             
Gelmek                              
Okumak                                
Görmek

Ben yazar mıyım?        Ben gelir miyim?  Ben okur muyum?       Ben görür müyüm?
Sen yazar mısın?         Sen gelir misin?    Sen okur musun?         Sen görür müsün?
O yazar ?                 O gelir mi?            O okur mu?                  O görür mü?
Biz yazar mıyız?          Biz gelir miyiz?     Biz okur muyuz?         Biz görür müyüz?
Siz yazar mısınız?       Siz gelir misiniz?   Siz okur musunuz?     Siz görür müsünüz?
Onlar yazarlar mı?      Onlar gelirler mi?  Onlar okurlar mı?       Onlar görürler mi?

 

Örnek:
Biraz daha kahve alır mısınız?

Deniz kenarında yaşamak ister misiniz?

Olumsuz Soru Çekimi

 

Yazmak                                Gelmek                              Okumak                        Görmek

Ben yazmaz mıyım?       Ben gelmez miyim?        Ben okumaz  mıyım?    Ben görmez miyim?
Sen yazmaz mısın?         Sen gelmez misin?         Sen okumaz mısın?       Sen görmez misin?
O yazmaz mı?                 O gelmez mi?                 O okumaz mı?               O görmez mi?
Biz yazmaz mıyız?          Biz gelmez miyiz?          Biz okumaz mıyız?        Biz görmez miyiz?
Siz yazmaz mısınız?       Siz gelmez  misiniz?       Siz okumaz mısınız?     Siz görmez misiniz?,
Onlar yazmazlar mı?      Onlar gelmezler mi?       Onlar okumazlar mı?    Onlar görmezler mi? 

Örnek:
Hava çok soğuk olduğu zaman evden çıkmaz mısınız?

Biraz daha tatlı almaz mısın?

Gelmek

 Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben gelirim 

Ben gelmem

Ben gelir miyim?

Ben gelmez miyim?

Sen gelirsin 

Sen gelmezsin

Sen gelir misin?

Sen gelmez misin?

O gelir 

O gelmez

O gelir mi?

O gelmez mi?

Biz geliriz 

Biz gelmeyiz

Biz gelir miyiz?

Biz  gelmez miyiz?

Siz gelirsiniz 

Siz gelmezsiniz

Siz gelir misiniz?

Siz gelmez misiniz?

Onlar gelirler

Onlar gelmezler

Onlar gelirler mi?

Onlar gelmezler mi?

               

Olmak  

Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben ..……..…olurum  

 Ben ……..olmam.

 Ben  olur muyum?

 Ben …….olmaz mıyım?

Sen ………olursun      

 Sen …….olmazsın

 Sen …….olur musun?

 Sen……..olmaz mısın?

O    …………..olu

O …………..olmaz

O  …….olur mu?

O…………. olmaz mı?

Biz …………..oluruz

 Biz…………olmayız

 Biz ……olur muyuz?

 Biz…….  olmaz mıyız?

Siz ……...olursunuz

 

 Siz ……..olmazsınız

 Siz ….olur musunuz?

 Siz……. olmaz mısınız?

Onlar …….olurlar      

Onlar ….olmazlar

Onlar ……olurlar mı?

Onlar    olmazlar mı?

                                                     Sahip olmak

Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Benim…………..olur

Benim ………olmaz

Benim………. olur  mu?

Benim…………. olmaz mı?

Senin ………….. olur

Senin ……… olmaz

Senin……….   olur mu?

Senin …………… olmaz mı?

Onun …………. olur

Onun……… olmaz

Onun ……….. olur mu?

Onun …………… olmaz mı?

Bizim …………. olur

Bizim ……… olmaz

Bizim ………… olur mu?

Bizim …………… olmaz mı?

Sizin …………… olur

Sizin ………… olmaz

Sizin …………. olur mu?

Sizin……………. olmaz mı?

Onların ………. olur

Onların …… olmaz

Onların……... olur mu?

Onların……….. olmaz mı?

 

Örnekler:

Ben her yıl İstanbul’a giderim.Öğleden sonraları spor yaparız.                                                                                                                        Ben kafeteryaya gidiyorum, benimle gelir misin?
Genellikle otobüse binmem, trene binerim
Sabahları evden saat kaçta çıkarsın?   
Hayır, çay içmem.                                                                                                                                                                         
Her akşam yemekten televizyon izleriz.                                                                                                                                                             
Hafta sonları ailece  alış veriş yapar mısınız?     
Her yaz  yurt dışına tatile gideriz.Her gün işten saat beşte çıkarım ve saat altıda evde olurum.  
Siz gidin benim biraz işim var yarım saat sonra gelirim.                                                                                                  
Yazları Ankara çok sıcak olur.Vakit çok geç. Bu saatte süpermarkette ekmek bulunmaz.                                           
Kışın pazarda karpuz olmaz mı?
Asansörden kor
kar mısın?                                                                                                                                                                           
Ben geldim. Kapıyı açar mısın? 
Cevdet’i tanır mısınız?                                                                                                                                                                          
Ali:- Ben çay içeceğim. Sen de içer misin?                                                                                                              
Hüseyin:- Sağ ol! Genellikle yemekten hemen sonra çay içmem.

Aşağıdaki fiillerde boş bırakılan yerleri doldurunuz!

                                                                                       Anlamak

Olumlu  

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben anlarım 

Ben anlamam

 Ben anlar mıyım?

 Ben anlamaz mıyım?

Sen

 Sen

 Sen

 Sen

O  

 O

 O  

 O

Biz  

 Biz

 Biz

 Biz

Siz  

 Siz

 Siz

 Siz

Onlar

 Onlar

 Onlar

 Onlar

                                                       Öğrenmek   

Olumlu  

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben öğrenirim

 Ben  öğrenmem

 Ben  öğrenir miyim?

 Ben  öğrenmez miyim?

Sen

 Sen

 Sen

 Sen

O  

 O

 O  

 O

Biz  

 Biz

 Biz

 Biz

Siz  

 Siz

 Siz

 Siz

Onlar

Onlar

Onlar

Onlar

 


                                                                      İstemek

 Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben isterim

Ben  istemem

Ben  ister miyim?

Ben  istemez miyim?

Sen  

 Sen

 Sen

 Sen

O

O

 O  

 O

Biz

 Biz

 Biz

 Biz

Siz

 Siz

 Siz

 Siz

Onlar

Onlar

Onlar

Onlar

 

 

                                                                                                   Konuşmak
 

Olumlu

Olumsuz

Olumlu soru

Olumsuz soru

Ben konuşurum

Ben konuşmam.

Ben konuşur muyum?

 Ben konuşmaz mıyım?

Sen

 Sen

Sen

Sen

O  

 O

 O  

 O

Biz

 Biz

Biz

Biz

Siz  

 Siz

 Siz

Siz

Onlar

Onlar

Onlar

Onlar

         BENİM GÜZEL ŞEHRİM

       Size kendimi tanıtayım. Ben Bülent. Size şehrimden bahsedeceğim. Benim şehrimin adı Muğla’dır. Biliyor musunuz
ben bu güzel şehirde doğdum. Şimdi 32 yaşındayım. Bu güne kadar hep bu şehirde yaşadım. Şehrim Türkiye’nin
güney-batısındadır ve nüfusu 950000’dir (dokuz yüz elli bin). Deniz kenarındadır. Şehrimize her yıl çok turist gel
ir
.
Şehrimizde en az bir hafta kal
ırlar
. Benim şehrimde gezilecek ve görülecek çok yer ve anıt vardır. Yazın hava
çok sıcak ol
ur
, herkes deniz kenarına plaja gider. Sabahtan akşama kadar deniz kenarında güneşlenirler,
denize gir
erler
, yüzerler, kitap okurlar ve çok güzel vakit geçirirler. Çocuklar plajda koşarlar ve oynarlar.
Büyükler güneşlen
irler
ve kitap okurlar.

       Şehrimizde çok otel vardır. En az 10 turistik otel vardır. Bazı oteller 5 yıldızlıdır. Kışın daha az turist
şehrimizi ziyaret ed
er
. Şehrimizde kışın çok soğuk olmaz. Kışın ve ilkbaharda bol bol yağmur yağar, kar yağmaz.
İlkbaharda şehrimiz çok güzel olur, ağaçlar çiçek açar, hava ısınır. Kışın turistler daha çok şehrimizdeki müzeleri
ve anıtları gez
erler
. Şehrimizde bir büyük antik tiyatro, iki saray, bir köprü ve şehir merkezinde çok yüksek bir
dikili taş bulun
ur
. Turistler bu anıtları gezerler ve bol bol fotoğraf çekerler. Şehrimizde birçok kişi bir ya da iki
yabancı dil bil
ir
. Ama hemen hemen herkes İngilizce bilir.

        Şehrimizin mutfağı da çok ünlüdür. Şehir merkezinde birçok lokanta vardır. Turistler yöresel yemeklerimizi
çok beğen
irler
ve yerler. Birçok turist ülkelerine dönmeden önce şehrimizden hediyelik eşya alır. Sonbaharda
şehrimiz rengârenk ol
ur
. Park ve bahçelerdeki ağaçların yaprakları dökülür.  Her yer sapsarı ve kahverengi
ol
ur
. Hava biraz soğur. Şehrimizde bir de büyük bir üniversite vardır. Bu üniversiteye ülkemden ve yurt
dışından birçok öğrenci okumaya gel
ir
. Şehir içi ulaşım çok gelişmiş ve ucuzdur. Dört metro hattı, belediye
otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler vardır. Toplu taşım araçları ucuzdur. Ayrıca,
öğrenciler için toplu taşım araçlarında % 50 indirim vardır. Şehrimiz genel olarak ucuzdur. Bu yüzden, bazı
turistler şehrimize gel
irler
ve yerleşirler. Kısaca ben şehrimi çok seviyorum Siz de benim şehrime gelin!

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız!

1. Bülent bize neden bahsedecek?

………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bülent’in şehrinin adı ne?

……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bülent hangi şehirde doğdu?

…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bülent’in şehri nerededir?

…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Bülent’in şehrinin nüfusu ne kadardır?

…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Turistler Bülent’in şehrinde en az ne kadar kalırlar?

…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Bülent’in şehrinde neler vardır?

……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Bülent’in şehrinde insanlar yazın ne yaparlar?

……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Bülent’in şehrinde yazın hava nasıl olur?

………………………………………………………………………………………………………………………
10. Bülent’in şehrinde yazın çocuklar plajda ne yaparlar?

……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Bülent’in şehrinde oteller var mı?

…………………………………………………………………………………………………………………………
12. Bülent’in şehrinin iklimi kışın nasıldır?

…………………………………………………………………………………………………………………………
13. Kışın turistler Bülent’in şehrinde ne yaparlar?

…………………………………………………………………………………………………………………………
14.Bülent’in şehrindeki dikili taş nerededir?

…………………………………………………………………………………………………………………………
15. Bülent’in şehrinde insanlar yabancı dil bilirler mi?

…………………………………………………………………………………………………………………………
16. Bülent’in şehri neyiyle ünlüdür?

………………………………………………………………………………………………………………………
17.Turistler Bülent’in şehrinde neyi çok beğenirler?

……………………………………………………………………………………………………………………
18. Turistler ülkelerine dönmeden önce Bülent’in şehrinden ne alırlar?

……………………………………………………………………………………………………………………… 
19. Bülent’in şehrinde sonbahar nasıl olur?

………………………………………………………………………………………………………………………
20. Bülent’in şehrinde üniversite var mı?

………………………………………………………………………………………………………………………
21. Üniversiteye öğrenciler nereden okumaya gelirler?

………………………………………………………………………………………………………………………
22. Bülent’in şehrinde hangi ulaşım araçları vardır?

………………………………………………………………………………………………………………………
23. Bülent’in şehrinde toplu taşım araçları pahalı mıdır?

……………………………………………………………………………………………………………………
24. Bülent’in şehrinde toplu taşım araçlarında öğrenciler indirim var mıdır?

…………………………………………………………………………………………………………………
25. Öğrencilere indirim ne kadardır?

…………………………………………………………………………………………………………………
26. Turistler niçin Bülentler ’in şehrine yerleşirler?

……………………………………………………………………………………………………

 

CENGİZ VE DAYISI 

Cengiz:- Hoş geldin Dayıcığım! Çok uzun zamandan beri seni görmedim. Seni daha yakından tanımak istiyorum.
Bana biraz kendinden bahseder misin?

Raşit Bey:- Tabii sevgili yeğenim!  Biliyorsun ben annenin küçük erkek kardeşiyim. Annenle aramızda üç yaş var,
yani annen benden üç yaş büyük.     
Cengiz:- Annem 38 yaşında, o zaman sen 35 yaşındasın.
Raşit Bey:- Evet, aynen öyle. Diğer dayın yani benim ağabeyim annenden iki yaş büyük.
Cengiz:- Evet, diğer dayımla daha sık görüşüyoruz. Sen Ankara’dan ne zaman ayrıldın?
Raşit Bey:-  Üniversiteyi bitirdikten sonra ayrıldım. Önce, Bursa’ya gittim, orada bir otomobil fabrikasında
üç yıl çalıştım sonra Fransa’ya gittim ve yedi yıldan beri Marsilya’da bir uçak fabrikasında çalışıyorum.

Cengiz:- Dayıcığım çok genç görünüyorsun, bu gençliğini neye borçlusun?
Raşit Bey:-  Ben hafta sonu dâhil her gün erken kalkarım. Güne erken başlarım. Kalktıktan sonra eşofmanlarımı
giyerim ve yürüyüşe çıkarım. Haftada dört gün yürüyüş yaparım, üç gün de yüzmeye giderim.

Cengiz:- Ne kadar süre yürüyüş yaparsın? 
Raşit Bey:- Kırk beş dakika yürüyüş yaparım veya yarım saat yüzerim. Sonra eve dönerim. Eve döndükten
sonra duşumu alırım ve kahvaltımı yaparım.
Cengiz:- Saat kaçta kalkarsın?
Raşit Bey: Yazın saat 6’da kışın ise saat 6.30’da kalkarım.
Cengiz:- Nasıl beslenirsin?
Raşit Bey:- Çok sağlıklı ve dengeli beslenirim. Her tür meyve ve sebze yerim. Balık etini çok severim. Her gün en az 2,5
litre su içerim. Gece yatmadan önce bir bardak şekersiz ılık süt içerim. Sigara veya içki gibi kötü alışkanlıklarım yok.                                        
Cengiz:- Hiç sigara içmedin mi? 

Raşit Bey:- Hayır, hayatımda hiç sigara içmedim. 
Cengiz:- Boş zamanlarında ne yaparsın?
Raşit Bey:- Boş zamanlarımda arkadaşlarımla masa tenisi veya satranç oynarım. Evimde büyük bir kütüphanem ve çok
kitabım var.Akşamları yatmadan önce mutlaka en az 20-25 sayfa kitap okurum. Hafta sonu keman çalarım.
Konserlere ve sergilere giderim.

Cengiz:- Keman çalmayı ne zaman öğrendin?
Raşit Bey:- Beş yaşında keman çalmaya başladım. O zamandan beri keman çalıyorum.  
Cengiz:-Dayıcığım! Zaman zaman sosyal medyada senin çeşitli ülkelerde fotoğraf ve videolarını görüyorum.
Raşit Bey:- Evet, seyahat etmeyi çok severim. Her ay farklı bir ülkeye giderim.
Cengiz:- Dayıcığım ! Seninle vakit çok çabuk geçti. Ödevlerim var. Onları yapacağım.
Raşit Bey:- Tabii ki yeğenim! Haydi, sana kolay gelsin! Sonra devam ederiz.
Cengiz:- Sağ ol Dayıcığım!

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız!

1. Cengiz dayısını ne zamandan beri görmedi?
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Raşit Bey kimdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Raşit Bey mi büyük Cengiz’in annesi mi?
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kim 35 (otuz beş) yaşındadır?
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Kim 38 (otuz sekiz) yaşındadır?
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Raşit Bey, Ankara’dan ne zaman ayrıldı?
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Raşit Bey, üniversiteyi bitirdikten sonra nereye gitti?
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Otomobil fabrikası nerededir?
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Raşit Bey, otomobil fabrikasında ne kadar çalıştı?
……………………………………………………………………………………………………………………………
10. Raşit Bey, ne zaman Fransa’ya gitti?
……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Raşit Bey, Fransa’da nerede çalışıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………
12. Raşit Bey kaç yıldan beri Marsilya’dadır?
……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Raşit Bey, sabahları erken mi kalkıyor geç mi?
……………………………………………………………………………………………………………………………
14. Raşit Bey, kalktıktan sonra ne yapıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………
15. Raşit Bey, yürüyüş yapar mı?
……………………………………………………………………………………………………………………………
16. Raşit Bey, haftada kaç kez yürüyüş yapar?
……………………………………………………………………………………………………………………………
17. Raşit Bey, yüzmeye gider mi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
18. Raşit Bey, haftada kaç kez yüzmeye gider?
……………………………………………………………………………………………………………………………
19. Raşit Bey, kaç dakika yürüyüş yapar?
……………………………………………………………………………………………………………………………
20. Raşit Bey, ne zaman eve döner?
……………………………………………………………………………………………………………………………
21. Raşit Bey, sabahları eve döndükten sonra ne yapar?
……………………………………………………………………………………………………………………………
22. Raşit Bey, yazın saat kaçta kalkar?
……………………………………………………………………………………………………………………………
23. Raşit Bey, kışın saat kaçta kalkar?
……………………………………………………………………………………………………………………………
24. Raşit Bey, nasıl beslenir?
……………………………………………………………………………………………………………………………
25. Raşit Bey, ne yer?
……………………………………………………………………………………………………………………………
26. 26.Raşit Bey, neyi sever?
……………………………………………………………………………………………………………………………
27. Raşit Bey, her gün ne kadar su içer?
……………………………………………………………………………………………………………………………
28. Raşit Bey, gece yatmadan önce ne içer?
……………………………………………………………………………………………………………………………
29. Raşit Bey, sigara içer mi?
……………………………………………………………………………………………………………………………
30. 30.Raşit Bey, içki içer mi?
………………………………………………………………………………………………………………………….
31. 31.Raşit Bey, hiç sigara içti mi?
…………………………………………………………………………………………………………………………
32. Raşit Bey, boş zamanlarında ne yapar?
…………………………………………………………………………………………………………………………
33. Raşit Bey’in kitapları var mı?
…………………………………………………………………………………………………………………………
34. 34.Raşit Bey, akşamları yatmadan önce ne okur?
………………………………………………………………………………………………………………………
35. Raşit Bey, hafta sonu ne yapar?
………………………………………………………………………………………………………………………
36. Raşit Bey, keman çalar mı?
………………………………………………………………………………………………………………………
37. Raşit Bey, keman çalmayı ne zaman öğrendi?
………………………………………………………………………………………………………………………
38.Cengiz, dayısının fotoğraflarını nerde görüyor? ………………………………………………………………………………………………………………………
39. 39.Raşit Bey, seyahat etmeyi sever mi?
………………………………………………………………………………………………………………………
40. Raşit Bey, her ay nereye gider?
………………………………………………………………………………………………………………………
41. Cengiz’in ödevi var mı?
………………………………………………………………………………………………………………………
42. Cengiz ödevlerini yapacak mı?
………………………………………………………………………………………………………………………
43.Cengiz, Raşit Beyin neyi olur?
………………………………………………………………………………………………………………………
44. Raşit Bey, Cengiz’e ne diyor?
…………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki soruları cevaplayınız!

1. Geçen hafta sonu Kızılay’a gittiniz mi?

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Evli misiniz bekâr mısınız?

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Yabancı dil biliyor musunuz?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Türkiye’de ne yapıyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ankara’da evde mi kalıyorsunuz yurtta mı?

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Bugün akşam yemeğini saat kaçta yiyeceksiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Geçen yıl neredeydiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Hafta sonları ne yaparsınız?

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Ülkenizde hangi şehirde oturuyorsunuz?

……………………………………………………………………………………………………………………….

10. Ana diliniz nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………….

11. Hangi dilleri biliyorsunuz?

……………………………………………………………………………………………………………………….

12. Dün saat 13’te ne yapıyordunuz?

……………………………………………………………………………………………………………………….

14. İstanbul’a gittiniz mi?

……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Hangi ülkedensiniz?

……………………………………………………………………………………………………………………….

16. Bu sabah kahvaltı yaptınız mı?

……………………………………………………………………………………………………………………………

17. Genellikle yemekten sonra ne içersiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

18. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Karnınız aç mı?

……………………………………………………………………………………………………………………………

20. Hangi tür müzik dinlersiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Bu yaz tatile gidecek misiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

22. Ülkenize neyle döneceksiniz?

………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Dört ay önce neredeydiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

24. Kahvaltıda ne içersiniz çay mı kahve mi süt mü?

……………………………………………………………………………………………………………………….

25. Sınıfınızda kaç kişi var?

………………………………………………………………………………………………………………………….

26. Uyruğunuz ne?

……………………………………………………………………………………………………………………….

27. Ne mezunusunuz?

……………………………………………………………………………………………………………………………

28.Çarşamba günü öğleden sonra ders var mı?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

29. Kardeşiniz var mı?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

30. Kaç kardeşiniz var?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki cevaplara sorular sorunuz!

1.…………………………………………………………………………………………………………………………….

Hayır, uykum yok.

2…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ben bu yıl Polis Akademisi’nde Türkçe öğreniyorum.

3.…………………………………………………………………………………………………………………………….

Evet, dün okuldaydım.

4.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Evet, Türkiye’de trene bindim.

5.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Her gün iki kahve içerim.

6.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hayır, arkadaşım sigara içmez.

7.……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Hayır, sınıfımızda Japon öğrenci yoktur.

8.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bir yıl önce ülkemdeydim.

9.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Otobüs saat 12’de hareket etti.

10.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hayır, Pazar günü bankalar kapalıdır.

11.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Evet, sinemaya gitmeyi seviyorum.

12.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ülkemde polis teşkilatında amir olarak çalışıyorum.

13.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hayır, Ankara’da deniz yok(tur).

14.……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cumartesi günleri yürüyüş yaparım.

15.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ülkeme yazın temmuz ayında döneceğim.

HAZIRLAYANLAR:
Ali TEKCE               Öğretim Görevlisi
Alaattin TORUN      Öğretim Görevlisi
 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol