.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  1-TANIMLAYINIZ!
 

YÜKSEK LİSANS MESLEKİ TÜRKÇE DERSİ                                                                   

Konu: Mesleki metinlerde dilbilgisi çalışmaları                                                                                               
Süre :4 saat                                                                                                                                              

 A-Aşağıdaki terimleri verilen öğeleri kullanarak tanımlayınız!

KIRMIZI BÜLTEN:

1- Bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde 
iade edilmesi amacına yöneliktir. 
2- INTERPOL’e üye ülkelerin talebi üzerine, İNTERPOL Genel Sekreterliği
tarafından çıkartılır
3- 190 üye ülkeye dağıtılır.
4- Önemli bir bülten çeşididir.

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

SUÇLULARIN İADESİ:

1-Bulunduğu ülkede suç işledikten sonra, cezadan kurtulmak için,
kaçarak başka bir ülkede yaşamını sürdürmek isteyen kişilerle ilgilidir. 
2- İşledikleri suçların cezasını çekmeleri amacına yöneliktir.
3-Devletlerarasındaki toplu veya ikili anlaşmalara dayanılarak yapılır.
4-Bu bir hukuki bir işlemdir.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

SINIRDIŞI  ETME:

1-Bir ülkedeki varlığı ya da davranışları kamu yararına (âmme menfaati) aykırı
olduğu gerekçesiyle yapılır.
2-Yabancı bir kişi ya da topluluk ülkesinde bulunduğu devlet tarafından ülkesel
egemenliğine dayanarak o ülke sınırlarının dışına çıkarılır.
3-Bu yetki(selahiyet), devletlerin kendilerini çeşitli tehlikelerden koruyabilmeleri
amacıyla uluslararası hukukça da kabul edilmiş bir durumdur.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ADLİ YARDIMLAŞMA :

1- Bir devletin yetkili bir adli makamı diğer bir devletin adli makamı adına
bazı işlemleri yerine getirir.
2- Bu işlemleri, ilgili devletlerle aramızda yürürlükte bulunan ikili antlaşma
ya da çok taraflı sözleşmelerle yürütülür.
3- Bunların bulunmaması halinde de, uluslararası teamül hukuku kuralları
ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.
4- Bunlar işlemlerdir.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

B-Aşağıdaki cümlelerden etken olanları edilgen, edilgen olanları etken yapınız!

1. Ulaştırma Bakanlığı yapımı on yıldır süren ve bitirilemeyen metro inşaatının
bir yıl içerisinde bitirilmesine karar verdi.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.Bir uzman doktor kalp krizi geçirmekte olan birine nasıl müdahale edileceğini gösterdi.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.Seyirciler tiyatro oyunun bitiminde bütün oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladılar.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. İnşaatına üç yıl önce başlanan ve iki kıtayı birbirine bağlayan köprü iki ülkenin
devlet başkanları tarafından bir törenle açıldı.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.Yarışmanın sunucusu tarafından yarışmacılara bir müzik parçası dinletildi ve onun
kime ait olduğu soruldu.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Dünya gündemini sarsan olayın görüntüleri birçok ülke televizyon kanalları tarafından
gösterildi.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

C-Aşağıdaki cümleleri dolaylı anlatıma çeviriniz!

1.Dünyanın en pahalı futbolcusu düzenlediği bir basın toplantısında açıkladı :
“ Aldığım para yetmiyor, geçinemiyorum ve gelecek yıl futbolu bırakmayı düşünüyorum “

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Doktor bir oturuşta bir kuzu yiyen dedeme dedi :
“ Biraz insaflı olun, hem sağlınızı hem de biraz beni düşünün ve bir daha kuzu
yerken beni de çağırın!”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Yerel seçimlerde mahalle muhtar adayı seçmenlere duyurdu :
” Beni seçerseniz yirmi dört saat işimin başında olacağıma ve size en iyi şekilde
hizmet edeceğime söz veriyorum .”

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Yaşlı kadın minibüs şoförüne sordu :” Şehir merkezine gidiyor musunuz ?”

____________________________________________________________

 

D- Aşağıdaki cümleleri fiilimsilerden –en,- an; -dık,-dik,-duk,-dük

ekleriyle tamamlayarak birleştiriniz !

Örnek 1 : Küçük çocuk elinde oyuncağıyla bekliyordu. O, üç yaşlarındaydı.

Elinde oyuncağıyla bekleyen çocuk üç yaşlarındaydı.

Örnek 2 : Çocukluğum bir şehirde geçti. Şehir deniz kenarındaydı.

Çocukluğumun geçtiği şehir deniz kenarındaydı.

1. O bu evi çok istiyordu. O evi aldı ve artık orada oturuyor.

_____________________________________________________________

2.Bir proje üzerinde çalışıyorlardı. Proje ülkenin geleceği için çok önemliydi.

_________________________________________________________________________

3.İyiliksever kadın mahallenin fakirlerine yardım ediyordu. O geçen hafta hayatını kaybetti. 

_________________________________________________________________________

4. Arkadaşımla uzun yıllar beraber çalıştım. Geçen yıl önce başka bir ile tayin edildi.

______________________________________________________________________

5. Her yıl tatilini bir otelde geçirirdi. Otel beş yıldızlıydı.

______________________________________________________________________

6. Bu işçiler evlerinden çok uzakta çalışıyorlardı. Akşam evlerine çok geç dönüyorlardı.

_______________________________________________________________________

7.Gençliğinden beri sigara içiyordu. Doktorun tavsiyesi üzerine sigarayı bir günde bıraktı.

_______________________________________________________________________

8.  İnsanlar spor yapıyorlar. Onlar spor yapmayanlardan daha sağlıklı oluyorlar.

________________________________________________________________________

 

E- Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri fiillerin uygun zamanıyla ve
şekliyle doldurunuz!

                                        

                                               Gerçekleşmeyen Tren Yolculuğu

Bir pazar günüydü. Hava oldukça soğuk___(olmak).Sokaklarda kimseler yok___
(olmak).
Hayatımda ilk defa tek başıma başka bir şehre _____(gitmek).Çok heyecanlı
(olmak)_______.Açıkçası biraz da (korkmak)_________.Gerçi daha önceden
ailemle o şehre birçok kez (gitmek)________.Ama, o zaman yanımda bana yardım 
(etmek)_____birileri vardı. Neyse lâfı (uzatmak)_________________
Daha ucuz ve güvenli (olmak)___________için trenle yolculuk (yapmak)_________.

Elimde orta boy bir valiz (olmak)________.Evden (çıkmak)________________önce

valizime bana on gün (yetmek) ________________giysi (koymak)_______________.

Hava soğuk (olmak)_________dan bir elim cebimde(olmak)__________.Diğer elimle

sanki birisi elimden (almak)___________gibi sımsıkı (tutmak)____________valizimi

(taşımak)_____________. On beş dakika kadar bu şekilde (yürümek)_____________.

Tren garına (varmak)_____________da trenin (kalkmak) _____________daha yarım

saat vardı. Hemen gişeye (gitmek)__________.İki gün önceden (ayırtmak)________

biletimi (almak)___________.Gişenin önünde uzun bir kuyruk (olmak)___________.

Sıranın bana (gelmek)___________bekledim. Tam sıra bana (gelmek)____________

gişedeki memura parayı (uzatmak)_______.Ona gideceğim yeri (söylemek)_______

Memur bana(dönmek)________ek benim (binmek)___________trenin seferinin

yoldaki bir kaza sebebiyle iptal(edilmek)___________________söyledi.

 F-Aşağıdaki metni uygun şekilde doldurunuz!

                                                 DÜNYADA İNSAN TİCARETİ

Dünyada kadın, erkek, çocuk ayrımı (yapılmak) _______________(1) milyonlarca
kişi, (yaşamak)________________(2) yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmaktadır.
Bundan dört beş yüz yıl önce, sömürgeciliğin yaşandığı dönemlerde insanlar ____(3)
olarak alınıp satılıyordu. Dünyanın hemen hemen her yerinde, açlık (sınır)______(4)
altında yaşayanlar olduğu gibi servetlerinin sınırını bilmeyen insanlar da (bulunmak)
_________(5). Dünyanın en önemli sorunları arasında belki de en başta sayılabilecek
olan sorun, gelir (dağılım)____________________(6) eşitsizlik ve dengesizliktir.
Birçok ülkede günlük bir doların altındaki bir gelirle yaşamak ve geçinmek zorunda
(bırakılmak) ________(7)çaresiz insanlar, her türlü tehlike ve istismara ________(8)
bir şekilde adına yaşam denebilecekse, yaşamlarını sürdürmeye, daha doğrusu hayatta
(kalmak)_____________(9) çaba göstermektedirler. Bu insanlardan birçoğu
uluslararası alanda insan kaçakçılığı veya ticareti yapan kişi veya örgütlerin ()____(10)
düşmektedir. Bir bölümü, organ mafyası denilen ve (kaçırmak)______(11)insanların
organlarını çok düşük bir bedelle başka insanlara satan ve bundan çok büyük bir gelir
(elde etmek) _____________(12) suç örgütleri tarafından kaçırılmaktadır. Özellikle, çok
büyük bir bölümünü kadınların, hatta küçük yaştaki kız çocuklarının (oluşturmak)___(13)
bir kitle ise cinsel istismara maruz kalmakta ve fuhşa (itilmek)________________(14).

Taleple bağlantılı olarak, bölgelere göre istismar biçimlerinde de farklılıklar (göz)____(15)
çarpmaktadır. Örneğin, Afrika ve Asya’daki ülkelerde ekseriyetle zorla çalıştırma fiilleri
görülürken, Avrupa ve Amerika’da cinsel istismar daha yaygındır. Yakından baktığımızda,
Avrupa’da (dilenmek)_____(16) zorlanan Roman çocuklar,zorla (silahlandırmak)_____(17)
ölüm mangaları haline getirilen Afrikalı gençler, fabrikalarda, tarlalarda ve üretim tesislerinde
çalıştırılanlar, borçlarını beden gücüyle ödemeye zorlanan biçareler ya da Çin’de (zor) ___
(18)evlendirilen kadınlar da emek ve beden istismarının talihsiz örnekleridir. İleri tıp
teknolojisinin de yardımıyla son dönemde görülmeye başlanan organ ve doku temini
amacıyla insanların (kaçırmak)_____(19) hadiseleri de insan ticareti suçunun diğer bir
yöntemidir.

1-
http://www.tdk.gov.tr/
2-
http://www.sozluk.adalet.gov.tr/

3-Türk Hukuk Lügatı


 
https://bozbel.files.wordpress.com

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol