.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  TEST TR2
 

 

 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MESLEKİ TÜRKÇE DERSİ SINAVIDIR.

                                                  

ADI

 

 

SOYADI

 

NUMARASI

 

NOTU

 

 

 

 

 

NOT:1.BÖLÜM:50 SORULUK BİR TESTTEN OLUŞMAKTADIR.SÜRE:60 DAKİKADIR.
         2.BÖLÜM:5 sorudan ibarettir.Süre30 dakikadır.Soru kağıdı üzerine yazılacak..
 

1.BÖLÜM: (50 puan)
A)Lütfen,aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı seçiniz !

1- Babam benim  akşamları eve erken …………………..  istiyor .
a ) gelmemizi                       b)  gelsem                                   c) gelmemi

2- Futbol on bir kişiyle oynanır  ,  basketbol  ……..    altı kişi ile oynanır .
a ) için                                     b) ise                                           c) ile

3- Çocuk……………  kardeşlerimle iyi geçinirdim .
a) olduğum zaman                    b) iken                                         c) olunca

4- Arkadaşım az önce kantine çay …………………  gitti .
a) içmeye                                  b) içmekten                                  c)içmeyi

5- Günde iki saat  ……………………..  beş ayda  bir yabancı dil öğrendim .
a) uyuyarak                               b)öğrenerek                                 c) çalışarak

6- Ders ……………… başım devamlı ağrıdı .
a) boyunca                                 b) içinde                                      c) sayesinde

7- O bizim anlattıklarımızı ……………………………….  gülüyordu .
a) anlayarak                               b)anlamış gibi                             c) anlaya anlaya

8- Ben uzun boylu  ………………………………..   topu ağaçtan alamadım.
a) olduğum için                         b) olmama rağmen                      c) olduğum zaman

9- Amcam bir hastanede doktor ………………….  çalışıyor .
a) gibi                                        b) adıyla                                       c) olarak

10- Ona çok teşekkür ettim . ………………., bana çok yardım etmişti .
a) Çünkü                                   b) Ama                                          c) Bu yüzden

11- Bu öğrenci iki dakika …………………..    üç bardak çay içti .
a) sonra                                     b) içinde                                        c) esnasında

12- Kaza ……………………… yol bütün gün kapalı kaldı .
a) sayesinde                              b) için                                            c) sebebiyle

13- Üçüncü sınıftaymış . …………………….. , bana dördüncü sınıfta olduğunu söyledi .
a) Halbuki                                 b) Çünkü                                  c) Demek ki

14- Cankurtaran (Ambülans) …………………………yaralılardan biri  kan kaybından öldü .
a) gelip                                      b) gelinceye kadar                     c) gelerek

15- Onun ülkesine …………………………. dün bir arkadaşından öğrendik .
a) döndüğünü                            b) döndü                                     c) dönünce

16- Aileme haber ………………………….. çıktım . Ailem beni çok merak etmiş .
a) vererek                                  b) vermeden                                c) verip

17- Yağmur yağıyor . ……………..,şemsiyemi alsaydım .
a) İyi ki                                      b) Bunun için                               c) Keşke  

18- Herkesin   …………………………. konuşun !
a) anlayacağı şekilde                 b) anlayacak şekilde                     c) anlayacakmış gibi

19- Soğuk ……………………….  kapıyı kapatır mısınız ?
a) girmesi için                            b)girmesin diye                            c) girecek şekilde

20- Ben sadece Türkçe ………………… aynı zamanda İngilizce de biliyorum .
a) değil                                       b) için                                            c) biliyorum

21. İki saat önce bir elma vermiştim. Ona verdiğim elmayı yediğini söyledi. Ama daha sonra aynı
elmayı masanın üzerinde gördüm. Demek ki, elmayı…………….
A) yemiş                      B) yedi                         C) yememiş                D) yememişti

22.Ona da bizimle pikniğe gitmeyi teklif ettik. Bize gelemeyeceğini ve hasta
olduğunu söyledi. Meğer, parası………………………………
A) çokmuş                  B) çoktu                        C) yoktu                      D) yokmuş

23.Ünlü aktörün hayranları saatlerce aktörün bulunduğu salonun giriş kapısında beklediler.
Saatler geçmesine rağmen çıkmadı. Meğer, kimseye fark ettirmeden salonun arka kapısından …….
A) çıkabilirdi              B) çıkmış                      C) çıktı                         D) çıkmıştı

24. Kendisi yıllarca televizyonlarda geniş halk kitlelerine sigaranın zararlarından
bahseden programlar yapardı. Oysa, kendisi gizli gizli sigara…. Kaç kez gördüm.
A) içti                         B) içerdi                       C) içermiş                     D) içmiş

25. Dün akşam, kuzenimi ziyaret etmek için evine gittik. Evinin ışıkları
yanmıyordu. ……….evde yoktu. Kapıyı çaldık çaldık, açan olmadı.
A) Oysa                        B) Demek ki               C) Yoksa                      D) Meğer

26. Arabasının çalındığını söyledi. Ama, arabasını evinin bahçesinde üstü örtülmüş bir
şekilde park edilmiş olarak gördüm……….arabası çalınmamış, bize yalan söylemiş.
A) Çünkü                        B) Demek ki                    C) Yoksa              D) Buna rağmen

27.  Bize saat yediye kadar geleceğini ve onu beklememizi söyledi. Saat sekiz oldu ne
geldi ne de telefon etti……...gelmeyecek. Artık, gidebiliriz. Onu beklemeye gerek yok.
A) Oysa                        B) Demek ki                       C) Yoksa              D) Meğer

28. Gerçekten vaktim yok, tüm samimiyetimle söylüyorum. …., sizinle seve seve gelirdim.
A) Çünkü                      B) Demek ki                   C) Yoksa                 D) Buna rağmen       

29.Bir uzman doktor kalp krizi geçirmekte olan birine nasıl müdahale _______ gösterdi.  
a) gerekiyor                                 b) edileceğini                                    c) lazım

30.INTERPOL’e üye ülkelerin talebi üzerine, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkartılan, suçlunun ,
uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacına yönelik önemli bir belgedir..  
a) kırmızı bülten                         b) yeşil bülten                                    c) siyah bülten

31.İNTERPOL’e üye ülke sayısı günümüz itibariyle ________’dır.
a)190                                           b) 290                                               c) 390  

32.Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL (ICPO-INTERPOL) en büyük uluslararası _____ polis teşkilatıdır
a)idari                                         b) adli                                                c) siyasi

33.İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve  ______ dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.   
a)Arapça,                                   b) Rusça,                                            c) Çince            

         POLİS VE TOPLUM DÜZENİ

         İnsanlar toplum halinde yaşarlar  ve  hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı şeylere
gereksinim duyarlar .Maslow’un  İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne  göre , beslenme ve barınmadan
sonra insanlar için en önemli ihtiyaç korunma  ihtiyacıdır .Bu korunma ihtiyacı , toplumda bazı
organlar tarafından yerine getirilmektedir.

        Bir ülkenin başka ülkelere ve dış tehditlere karşı korunması silahlı kuvvetler yani ordu
tarafından sağlanır .Ülke sınırlarının ihlal edilmesi , ülke topraklarına doğrudan veya dolaylı
şekilde saldırı yapılması durumunda ordu ülkeyi ve ülke menfaatlerini korur ve vatanı savunur . 
Silahlı kuvvetler başka bir deyişle ordu ; Kara Kuvvetleri , Hava Kuvvetleri  ve Deniz 
Kuvvetleri’nden oluşur .Ülke kıyıları ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca korunur . Bütün bu 
kuvvetler , gerektiğinde bu saldırıları yapan ülke veya ülkelerle savaşır .
Ülkenin dış güvenliğinin yanı sıra ülke içi güvenliği de önemlidir .Vatandaşların huzur ve 
güven içinde yaşayabilmeleri için bu düzeni koruyacak bir koruyucu güce ihtiyaç vardır . Bu 
koruyucu güce “ Kolluk Kuvvetleri “ adı verilir .Kolluk kuvvetleri , genel olarak  Polis ve
Jandarma’dan oluşur . Polis  şehirlerde  , Jandarma ise kırsal kesimde görevlidir . Ülke
topraklarının yaklaşık  % 80 ‘ i Jandarma bölgesindedir . Polis , coğrafi olarak ülke toprağının
%  20 ‘sinde görevli olmasına rağmen  ülke nüfusunun  yaklaşık  % 80 ‘ine hizmet vermektedir .
        Türkiye’de Polis Teşkilatı , Emniyet Genel Müdürlüğü adıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı
olarak örgütlenmiştir . Jandarma ise , Jandarma Genel Komutanlığı adı altında örgütlenmiştir .
O da İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır . Emniyet Genel Müdürlüğü her yönüyle İçişleri Bakanlığı’na 
bağlıyken Jandarma Genel Komutanlığı idari yönden İçişleri Bakanlığı’na  ;  eğitim yönünden
Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır.

   Gerek Polis Teşkilatı , gerek Jandarma , görevini yerine getirirken kanun  , tüzük  ve
yönetmeliklere bağlı olarak çalışır .Bu mevzuat , kolluk kuvvetlerine bir yandan hak ve yetkiler
verirken diğer yandan da bazı sorumluluklar yüklemektedir.Her hukuk devletinde olduğu gibi , 
Türkiye’de de kolluk kuvvetleri bu yetkilerini kullanırken  görev ve  sorumluluk anlayışını ön 
planda tutmaktadırlar . 

       Etkili bir kolluk hizmetinin verilmesi iyi yetiştirilmiş personelle sağlanır . Bu çerçevede ,
Anayasa’mıza göre , Emniyet Teşkilatı ve Silahlı Kuvvetler eğitim ve öğretim açısından özellik 
arz etmektedir .Bu kurumlar , hizmetlerinin gereği olarak genel eğitim-öğretim kurumlarının 
dışında   eğitim- öğretim kurumları açabilmektedir .Buna örnek olarak , Polis Akademisi ile Harp 
Okulları gösterilebilir .

       Ülkedeki kolluk kuvvetleri,sadece Polis ve Jandarma’dan ibaret değildir.Gümrüklerin
korunması ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı memurları,ormanların korunması konusunda
Orman Muhafaza memurları,görev alanlarıyla ilgili olarak kolluk yetkisini kullanırlar.Bütün
bu kamu kolluk kuvvetlerinin yanı sıra bazı bankaların , barajların , işyerlerinin ve özel
kuruluşların  korunmasında özel güvenlik kuruluşlarının , kendi  kurumlarının sınırları
içinde kalmak kaydıyla genel kolluk kuvvetleri gelene kadar genel  kolluk yetkisini
kullandığını söylemek mümkündür .

B)Lütfen soruları metne göre cevaplayınız !  

34. İnsanlar toplu halde yaşamazlar tek tek yaşarlar .
a) Doğru,              b) Yanlış

35. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre güvenlik en önemli ihtiyaçtır .
a) Doğru,              b) Yanlış

36. Ülkenin iç güvenliğini kolluk kuvvetleri sağlar .
a) Doğru,              b) Yanlış

37. Jandarma şehirlerde görev yapar .
a) Doğru,              b) Yanlış

38. Polis genel olarak kırsal kesimde görev yapmaz .
a) Doğru,              b) Yanlış

39. Jandarma her yönüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.
a) Doğru,              b) Yanlış

40. Kolluk kuvvetleri mevzuatı, kolluğa hem hak ve yetkiler hem de sorumluklular yükler .
a) Doğru,              b) Yanlış

41. İyi yetiştirilmiş bir personel etkili bir kolluk hizmei verir
a) Doğru,              b) Yanlış

42. Anayasa, Polis ve Silahlı kuvvetlere eğitim-öğretim açma yetkisi vermiştir.
a) Doğru,              b) Yanlış

43. Polisler genel öğretim kurumlarında yetişirler .
a) Doğru,              b) Yanlış

44. Gümrük memurları ormanları korur .
a) Doğru,              b) Yanlış

45. Polis ve jandarma’nın dışında da özel kolluk kuvvetleri vardır .
a) Doğru,              b) Yanlış

46. Özel güvenlik kurumları her yerde kolluk yetkisini kullanır.
a) Doğru,              b) Yanlış

47. Kolluk kuvvetleri görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirirler .
a) Doğru,              b) Yanlış

48. Kanun , tüzük ve yönetmelikler mevzuatı oluşturmaktadır .
a) Doğru,              b) Yanlış

49. Polis eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır .
a) Doğru,              b) Yanlış

50.Hukuk devletinde her şey hukuk çerçevesinde cereyan eder.
a) Doğru,              b) Yanlış

2. BÖLÜM: (50 puan)
Kitap incelemesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevaplar veriniz. 

1.Okuduğunuz kitabın adı ne? (1) :
__________________________________________________________________________

2.Kitabın yazarının adı ne?      (1) :
__________________________________________________________________________

3.Kahramanları kimler?   Birini anlatınız  (10):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.Kitapta en fazla ilginizi çeken kişi hangisi ya da hangileridir? Niçin? (8):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.Kitabın kısa bir özeti (30):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol