.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  -ki
 

A) Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi dönüştürünüz!

Sizin her zaman mutlu ve huzurlu yaşamanızı isterim.

İsterim ki
her zaman mutlu ve huzurlu yaşayasınız.

1.Bütün dünyadaki çocukların karınlarının doymasını, bir ailelerinin olmasını ve

iyi bir eğitim alarak sağlıklı bir biçimde yaşamalarını temenni ediyoruz.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.Hepimiz dünyada savaşların olmamasını, bütün insanların kardeşçe yaşamasını diliyoruz.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.Anne-babalar çocuklarının ilk önce sağlıklı olmasını daha sonra iyi bir eğitim alarak

iyi bir iş sahibi olmasını ve en son olarak da iyi bir eşi olmasını arzu ederler.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.Çevreciler olarak fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji

 kaynaklarının hayatımızda olmasını istemekteyiz.

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.Daha iyi bir işte çalışmak, daha fazla kazanmak, daha iyi bir evde oturmak

 ve dünyayı gezmek istemez misiniz?

_______________________________________________________________________________


B) Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi birleştiriniz !   (o kadar...... ki)

Örnek :Hava çok soğuktu.
Öyle ki, zorunlu olarak dı
şarı çıkmak durumunda kalanlar haricinde sokaklarda kimseler yoktu.

Hava o kadar ( öylesine )soğuktu ki zorunlu olarak dışarı çıkmak
durumunda kalanlar haricinde sokaklarda kimseler yoktu.

1.O çok bilgilidir.
Öyle ki, mahallesindeki ya
şlı genç herkes bir sorunu olduğunda ona akıl danışır.

________________________________________________________________________

2. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu.
Öyle ki, evin önüne geldi
ğimizde arabadan inip eve gidemedik.

________________________________________________________________________

3. Bütün gün akşama kadar çalıştım.
Çok yorulmu
ştum.
Öyle ki,  eve geldi
ğinde akşam yemeğini yer yemez uzandığım kanepenin üzerinde uyuyakalmışım.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.Dağa tırmanıyorduk.
Da
ğ çok dikti.
Öyle ki, yüz elli metrelik bir mesafeyi tam iki saatte alabildik.

________________________________________________________________________

5. Tuttuğu takımın maçında çok bağırdı.
Maçtan sonra sesi kısıldı.
Üç gün boyunca konuşmakta zorlandı.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Çok yalan söylerdi.
Yalan bulamadığı zaman doğruyu söylerdi.

_______________________________________________________________________ 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol