.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  FİİL ÇEKİMİ
 TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI

Şimdiki Zaman  (-yor)

Halen yapılmakta olan, henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır.

TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI

Bilinen (Görülen / Belirli) Geçmiş Zaman  (-di / -dı / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü)

Görülen, tanık olunan, bilinen veya yapıldığından emin olunan geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır.

TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI

TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI

Geniş Zaman  (-r / -(a)r / -(e)r / -(ı)r / -(i)r / -(u)r / -(ü)r)

Eylemin geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesinde ve genel yargıları anlatmakta kullanılır.

TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI

Öğrenilen (Duyulan / Belirsiz) Geçmiş Zaman   (-mış / -miş / -muş / -müş)

Görülmeyen, başkasından duyulan veya bittikten sonra fark edilen geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır.

Dilek Kipi 

Bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur.
Dilek kipleri dörde ayrılır, bunlar:

1) Gereklilik kipi
2) Şart kipi
3) İstek kipi
4) Emir kipi

1. Gereklilik Kipi (-meli / -malı)
Eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade eder.

Örnek(ler)
Ödevlerinizi zamanında yapmalısınınız.
Ben daha çok çalışmalıyım. 

Gereklilik kipi 

a-ı-o-u …………………..malı              Yazmak     ……….Yazmalı
e-i-ö-ü …………………..meli              Gitmek…………..Gitmeli Olumlu

 Olumsuz

 Olumlu Soru

 Olumsuz Soru

 Ben gitmeliyim.

 Ben gitmemeliyim.

 Ben gitmeli miyim?

Ben gitmemeli miyim?

 Sen gitmelisin.

 Sen gitmemelisin

 Sen gitmeli misin?

Sen gitmemeli misin?

 O gitmeli.

 O gitmemeli

 O gitmeli mi?

O gitmemeli mi?

 Biz gitmeliyiz

 Biz gitmemeliyiz

 Biz gitmeli miyiz?

 Biz gitmemeli miyiz?

 Siz gitmelisiniz

 Siz gitmemelisiniz

 Siz gitmeli misiniz?

Siz gitmemeli misiniz?

 Onlar gitmeliler

 Onlar gitmemeliler

 Onlar gitmeliler mi?

Onlar gitmemeliler mi?

 


https://yabancilaricinturkce.com/dilbilgisi/yabancilar-icin-turkce-gereklilik-kipi/


2. Koşul (Şart) Kipi 
(-se / -sa)

Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar.

Örnek(ler)
Param olursa yurt dışına çıkacağım. (şart)
Bu akşam sinemaya gitsek. (dilek)

3. İstek Kipi (-e, -a)
Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. Cümle içerisinde genelde “-elim, -eyim” şeklinde kişi eklerini almış haliyle karşımıza çıkar.

Bu akşam çocukların geleceğini konuşalım.

4. Emir Kipi ( – )

Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. Emir kipinin eki yoktur, kişi ekleriyle çekimlenir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur.

Örnek
Sınıftan çıkmasınlar!
TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI
iSTEK KİPİ : geleyim - gelesin - gele / gelelim - gelesiniz - geleler

Fiillerde Kişi

Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir. Kişi ekleri, cümlede işi yapanı yani özneyi bildirir. Kişi ekleri, fiillerde kip eklerinden sonra gelir.

Örnek(ler)
» Bugün bir saat kitap okudum.
» Memleketten dün akşam döndük.
» Yerlere çöp almayınız.
Kişi (Şahıs) Fiil – Kip – Kişi Eki Kişi (Şahıs) Fiil – Kip – Kişi eki
1. tekil kişi (ben) Gel – di – m 1. tekil kişi (ben) Oku – malı – y – ım
2. tekil kişi (sen) Gel – di – n 2. tekil kişi (sen) Oku – malı – sın
3. tekil kişi (o) Gel – di 3. tekil kişi (o) Oku – malı
1. çoğul kişi (biz) Gel – di – k 1. çoğul kişi (biz) Oku – malı – y – ız
2. çoğul kişi (siz) Gel – di – niz 2. çoğul kişi (siz) Oku – malı – sınız
3. çoğul kişi (onlar) Gel – di – ler 3. çoğul kişi (onlar) Oku – malı – lar


EK FİİL 

Ek- Fiilin Dört Kipe Göre Çekimi

:

Ek fiil;  fiiller gibi çekimlenebilir, yani kip ve şahıs ekleri alabilir; fakat fiillerin alabildiği tüm haber ve dilek kiplerini alamaz. Peki hangi kiplerle ek fiil çekimi yapılabilir?
Ek fiilin sadece 4  kiple çekimi vardır. Bunlar:

EK FİİL              Kip

i              +         di  =    idi →   Görülen (di’li) geçmiş zaman kipi

i              +      miş  =  imiş →   Öğrenilen (miş’li) geçmiş zaman kipi

i              +        se  =  ise  →  İsten kipi

(i)           +       dir   =   dir  →  Geniş zaman

 • Film çok güzeldi.  (güzel idi)
 • Ek fiil konusunu çoktan öğrenmişti. (öğrenmiş idi)
 • Aldığın şeyler çok pahalıymış. (pahalı imiş)
 • “Yusuf ile Züleyha” romanını tekrar okuyacakmış. (okuyacak imiş)
 • Yatağın dağınıksa toplar mısın? (dağınık ise)
 • Kardeşin uyandıysa her şeyi anlatacaktır. (uyandı ise)
 • Belki de söyledikleri doğrudur. ?

Bilinen Geçmiş Zaman Kipi

Geniş Zaman Kipi

Çalışkan-dım

Çalışkan-ım

Çalışkan-dın

Çalışkan-sın

Çalışkan-dı

Çalışkan-dır

Çalışkan-dık

Çalışkan-ız

Çalışkan-dınız

Çalışkan-sınız

Çalışkan-dı(lar)

Çalışkan-dır(lar)

 

 

Duyulan Geçmiş Zaman Kipi

Şart Kipi

Çalışkan-mışım

Çalışkan-sam

Çalışkan-mışsın

Çalışkan-san

Çalışkan-mış

Çalışkan-sa

Çalışkan-mışız

Çalışkan-sak

Çalışkan-mışsınız

Çalışkan-sanız

Çalışkan-mış(lar)

Çalışkan-sa(lar)
ÖZETLE:

 • Ek fiil (i)mek fiilidir.
 • Ek fiilin dört kiple çekimi vardır. (idi, imiş, ise, -dir)
 • Ek fiilin iki tane görevi vardır. İsim soylu sözcükleri yüklem yapar, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar.
 • İsim ve isim soylu sözcüklere gelen ek fiilin olumsuzu “değil” kelimesi ile yapılır.
 • Birleşik fiillerin olumsuzu “ma, me, maz, mez” olumsuzluk ekleri ile yapılır.
 • Ek fiilin geniş zamanında (i)mek fiili düşer. Sözcükte şahıs eki ve bazen de cümlenin anlam akışına göre geniş zaman anlamını veren “dir” eki kullanılır.
 • Birleşik zamanlı fiil çekimlerinde fiile ait kip,  ek fiile ait  kipten her zaman önce gelir.


http://www.turkceogretimi.com/t%C3%BCrk%C3%A7e-dil-bilgisi/t%C3%BCrk%C3%A7e-fiil-%C3%A7ekim-tablolari

FİİL ÇEKİMİ (60 DİLDE)


http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/51719.pdf

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol