.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  TÜRKÇE SÖZLÜK ŞARKI DİL BİLGİSİ
 

https://trttelaffuz.com/

https://www.trtdinle.com/
1 1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Sağlık kurulları Cuma günleri toplanırdı.B)Öğretmenliğe 15 Ağustos 1076’da başladım.C)Okullar, haziran ayının başında kapanır.D)Anneler günü mayıs ayının ilk pazarıdır.

2 ÇÖZÜM:B, C,D seçeneklerinde yazım yanlışı yoktur.A seçeneğinde ise Cuma sözcüğü küçük harfle başlaması gerekirken büyük harfle başlamıştır.YANIT:A

3 2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Okullar 15 eylül 1997 tarihinde öğretime başladı.B)Atalarımız: “Ak akçe kara gün içindir.”demişler.C)Milli Kütüphane Ankara'nın Bahçelievler Semti’ndedir.D)Kurtuluş Savaşı, milletimizin en büyük zaferidir.

4 ÇÖZÜM:A seçeneğindeki “15 eylül 1927” ifadesinde “Eylül” sözcüğü küçük harfle başlamış.Ancak belli bir tarihi bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle yazılır.YANIT:A

5 3)Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A)Cesaret Türkün özellilerindendir.B)Bu soğuklarda Ali’de yatağa düştü.C)Bana yardımcı olumusunuz değil mi?D)Hastasını anlamış olmalı ki sesini çıkaramadı.

6 ÇÖZÜM:B seçeneğinde “Ali’de” ifadesindeki “de” bağlaçtır.Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.Kesme işareti ile ayrılmaz.YANIT:B

7 4)Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A)Ev mi göreceksiniz?B)Kursa katılacak mısınız?C)”Araba onunki mi?” diyordu.D)Yarın Ahmet'mi gelecek?

8 ÇÖZÜM:D seçeneğinde “Ahmet’mi ifadesindeki soru eki kesme işaretiyle ayrılmıştır.Soru eki daima kendinden önceki sözcükten ayrı yazılr.”Ahmet mi?” şeklinde yazılmalıydı.Kesme işreti ile ayrılmamalıydı.YANIT:D

9 5)Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A)Atatürk Orman Çiftliği’ne gezmeye gittik.B)Peyami Safa’nın Sözde kızlarını okudum.C)O, meydana toplanan Ankara’lılara hitap etti.D)Ankara, 13 Ekim 1923’de başkent oldu.

10 ÇÖZÜM:B seçeneğinde “Sözde Kızlar” bir kitap adı olduğundan özel isimdir.”k” büyük yazılmalıdır.C seçeneğinde “Ankara” ismine getirilen yapım eki kesme işretiyle ayrılmıştır.Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işareti ayrılmaz.D seçeneğinde “1923’de” ifadesinde “üç” sert sessizle bittiği için gelen ek sert sessizle başlamalıdır.A seçeneğinde yazım yanlışı yoktur.YANIT:A

11 6)Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A)Kuğulu Parkta oturup dinlendik.B)Tarık Buğra’nın Küçük ağa adlı romanı çok sürükleyici.C)Başkan, meydana toplanan İstanbul’lulara hitap etti.D)Ankara, 13 Ekim 1923’te başkent oldu.

12 ÇÖZÜM:A seçeneğinde “Kuğulu Parkta” ifadesinde “-ta durum eki kesme işretiyle ayrılmalıdır.B de “Küçük ağa” bir eser adıdır.”a” büyük harfle yazımlıdır.C de “İstanbul” sözcüğüne getirilen “lu” yapım eki kesme işareti ile ayrılmıştır.Halbuki yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.D seçeneğindeki cümlede yazım yanlışı yoktur.YANIT:D

13 7)Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A)Evi mi göreceksiniz?B)Kursa katılacak mısınız?C)”Araba onun ki mi?” diyordu.D)Yarın Ahmet’mi gelecek?

14 ÇÖZÜM:D seçeneğinde “Ahmet mi” ifadesindeki soru eki kesme işaretiyle ayrılmıştır.Kesme işareti daima kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır, “Ahmet mi” şeklinde yazılmalıydı.YANIT:D


17 9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Bilgi yarışmasında bizim okul da dereceye girdiB)Toplantı da öğretmenler odasında yapılacak.C)Havuzda yüzerken de dikkatli olmalıyız.D)Üniversite eğitiminin yurt dışında mı yaptı?

18 ÇÖZÜM:A seçeneğinde “bizim okulda” sözcük grubunda “ da” bağlaçtır, ayrı yazılmalıdır.YANIT:A

19 10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım kuralları yanlışı vardır?A)Arjantin Güney Amerika ülkesidir.B)Brezilya Amerika’nın Güneyinde yer alır.C)Türkiye’nin doğusu daha soğuk olur.D)Marmara Bölgesi sanayinin en çok olduğu bölgemizdir.

20 ÇÖZÜM:Yön adları, coğrafi bir yerin adını karşıladıklarında büyük yazılır.Diğer durumlarda küçük yazılır.B seçeneğinde “Amerika’nın Güneyi” ifadesinde “g” küçük yazılmalıdır.”Güney” sözcüğü coğrafi yeri ifade etmektedir, yön belirtmektedir.YANIT:B


23 12)Aşağıdakilerden cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Cesaret Türkün özelliklerindendir.B)Bu soğuklarda Ali’de yatağa düştü.C)Bana yardımcı olumusunuz değil mi?D)Hastasını anlamış olmalı ki sesini çıkaramadı.

24 ÇÖZÜM:B seçeneğinde “Ali’de” ifadesindeki “de” bağlaçtır.Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.Kesme işareti ile ayrılmaz.YANIT:B

25 14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Ablam 5 eylül 1994te doğmuş.B)Yarın Cumhuriyet Bayramı.C)Okullar, eylül ayının başında açılr.D)Anneler günü mayıs ayının ilk pazarıdır.

26 ÇÖZÜM:B, C,D seçeneklerinde yazım yanlışı yoktur.A seçeneğinde ise “eylül” sözcüğü büyük harfle başlaması gerekirken küçük harfle başlamıştır.YANIT:A

27 15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Atatürk 10 kasım’da öldü.B)Atalarımız “damlaya damlaya göl olur.”demişler.C)10 Ağustos 2009’da yakınımı kaybettim.D)Buradan Mutafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.

28 ÇÖZÜM:B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerde yazım yanlışı yoktur.A seçeneğindeki cümlede ise tarihler arasında yer alan “kasım” sözcüğü büyük harfle başlaması gerekirken küçük harfle başlamıştır.Bu nedenle cümlede yazım yanlışı vardır.YANIT:A
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLAR! SORULAR! (ORTAÖGRETİM)

 

1)               Aşağıdaki cümlelerden hangisinde  kesme  işaretinin (') kullanılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı bulunmaktadır?

 

a)  Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları  devam ediyor.

b)  istanbul'a gidecek misin?

c)  Almanya'görmek isterdim.

d)  Resmı Yazışmalar Yönetmeliği 2 Aralık 2004 tarihinde Resmı  Gazete'de yayımlandı

 

2)               Aşağıdaki sözcüklerden  hangisi yanlış yazılmıştır?

 

a)  Hilekar

                   b)  imkan

c)  Sukunet

d)   Mekan

 

3)                Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinde  aynı  anlama gelen sözcüklerin kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

 

a)  Bu konuda pek çok öneri ve teklif var.
b)     Örneğin, mesela öğrenciler çok çalışsalar, başarılı olurlardı. Ama çalışmadılar.
c)    Globalleşme ve küreselleşme dünyanın yeni yüzünü oluşturuyor.
d)    Ahmet  Efendi  evsiz  barksız  avare  avare  sokaklarda

yıllarca dolaştı.

 

4)               Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  ünlem  işaretini   (!) kullanmak gerekir?

a) 
Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum
b)   Ah vatan, ah

c)   Nasıl geldik, bilmiyorum

d)   Neden bu soruyu sordun

 

5)                 Aşağıdaki    birleşik    kelimelerden     hangisinde    satır sonu bölünmesi yanlış yapılmıştır?

 

a)  İlk-o-kul

b)   Ke-loğ-lan

c)   Keş-fet-mek

d)   Al-tı-pat-lar

 

6)               Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

    a)  Ali'de eve geldi.
b)   Nimet'te arkadaşı Ayşe'ye gitti.
c)  Portakal'da alacak.
d)  Evde oturacak

 

7)               Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a)   Ayşenin kızı henüz beş yaşında.

b)   Türk Hava Kurumuna gittim.

c)   Ankaranın kışı çok soğuk oluyor.

d)  Türkiyeye bu ilk gelişiydi.

 

8)                Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası vardır?

 

a)   Ayhan okula ne zaman gelecek?

b)  Ayşe dün pazardan elma armut kaysı ve üzüm aldı.

c)  Niçin çocuklara kızıyorsun?

d)   Okuduğum hikayeler çok güzeldi.


9)               Biçim (yapı) ve kaynak (köken) bakımından Türkçenin özelliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi göstermektedir?

 

a)   Biçim (yapı) olarak "bitişken (eklemeli) diller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Ural kolundan.

b)   Biçim (yapı) olarak "bitişken (eklemeli) diller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan.

c)   Biçim (yapı) olarak "bükümlüdiller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan.

d)   Biçim (yapı) olarak "bükümlüdiller"den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Ural kolundan.

 

1O)  Aşağıda  verilen  sözlerden  hangisinin  hecelenişinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 

a)  Ge-le-cek

b)  Baş-öğ-ret-men

c)  Bir-leş-mek

d)  U-zan-mak

 

11)          Aşağıdaki ifadelerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin  anlamı değişir?

 

a)  Bu sabah, okula gitti.

b)  Küçük,   evin önünde bekliyordu.

c)  Şu çiçekleri, suladı.

d)  Bu küçük kızı, son görüşümdü.

 

12)          Aşağıdaki      cümlelerde      altı      çizgili      kelimelerin hangisinde  yazım yanlışı yoktur?

 

a)  Cocukca konuştu.

b)   Hafifce gülümsedi.

c)  Elindeki bastonu sertçe fırlattı.

d)  Yavaşca yere çömeldi.

 


13)           Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 

a)  Ahmet'te kitabım kaldı.

b)  Çantamı okulda bıraktım.

c)   2005'te kardeşim Hasan doğdu.

d)   Saat 3'de matematik dersi başlayacak.

 

14)           Aşağıdaki sözlerin hangisinde düzeltme işaretinin(") kullanılmasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

 

a)  Üslup sahibiydi.

b)  Genç kız sükut etti.

c)   Mahkum oldu.

d)   Sitemkar davrandı.

 

15)            Aşağıdaki    cümlelerin     hangisinde     bir    noktalama yanlışı yapılmıştır?

 

a)   Ayhan okuldan geldi mi?

b)  Derslerinde başarılı mı?

c)   Nesrin! çok yorgun bir şekilde yatağa uzandı.

d)   Hey arkadaş! Böyle nereye gidiyorsun?

 

16)            "Biraz      yağmur      yağdı     mı,      Beyoğlu'nun      yaya kaldırımlarından yürüyebilirsen yürü."

 

Yukarıdaki       cümlenin       öznesi       aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   Yağmur

b)   Kaldırımlar

c)  Sen

d)   Beyoğlu'nun


17)          Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)  4'üncü masa

b)  2'nci sınıf

c)  3'üncü defter

d)  5'nci sokak

 

18)           "Nar, ayva - geç renk - ve portakal gibi - zeka - bir sonbahar ürünüdür - ve koku bulan"

 

Yukarıdaki gruplarla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa, ara cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

 

a)   - geç renk - ve koku bulan-

b)   - nar, ayva - ve portakal gibi-

c)   - zeka - bir sonbahar ürünüdür -

d)  - portakal gibi - zeka -

 

19)            "Türkçenin güzelliğini bizden çok ... Türkçe, Arapça ve Farsçayı iyi bilen, bu konuda eserler yazan dil bilginleri bu konuda övgüler söylemişlerdir."

 

Yukarıdaki        paragrafta        boş        bırakılan        yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

a)  kimse bilmezdi.

b)   yabancı dil bilginleri anlamıştır.

c)   iyi bilenler vardır.

d)   sevenler olmuştur.

 

20)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de"nin ayrı yazılması gerekir?

 

a)  İlk bakışta anlaşıldı.

b)  Odada ders çalışıyor.

c)   Bende takat kalmadı.

                   d)   Birden bağırdı, sonrada sustu.


21)           Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesidir?

 

a)   Akacak kan damarda durmaz.

                   b)   Öğrenciler için faydalı bir kitaptır.

c)   Bu işin yükünü çeken benim.

d)   Bulutlar simsiyah.

 

22)          1- onların arasından süzülen  ışık

 

il- her sabah pencereler buz tutar
111- bazen bütün gün hiç değişmezdi
iV- donuk camlardan süzülür gibi

V- beyazımtırak bir renk alır

 

Yukarıdaki grupların anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan en uygun dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) il - 1 - V - 111 - iV

b) il - 1 - iV - V - 111

c) iV - il - 1 - 111 - V

d) 111 - il - V - iV - 1

 

23)           Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül doğru kullanılmıştır. Virgülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?

 

a)  Artık ufak, tefek veya iri, yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.

b)  Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.

c)   Artık ufak tefek, veya iri yarı, olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.

d)  Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana, pek bir şey kazandırmıyor.


24)           Aşağıdaki fiillerden hangisini birleşik yazmak  gerekir?

 

a)  Hasta olmak

b)   Arz etmek

c)  Men etmek

d)   Rica etmek

 

25)           "Ayasofya kütüphanesinde bulduğumuz kayıtlardır ki, bu konuyu aydınlatan bir vesika değeri taşımaktadır." cümlesinde özne, aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   Ayasofya kütüphanesinde

b)   Kayıtlar

c)  Biz

d)   Bu

 

26)          Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  ünlem işaretini (!) kullanmak gerekir?

 

a)   Ne zaman geldin

b)  Vah sana, yazık sana

c)  Okula gidecek misin

d)   Çoğunlukla eski şarkıları dinlerim

 

27)           Aşağıdaki birleşik kelimelerden  hangisinde  satır  sonu bölünmesi  yanlış yapılmıştır?

 

a)  Baş-yaz-ar

b)  Red-det-mek

c)  Ge-liş-mek

d)  Ka-zan-dır-dı

 

28)          Aşağıdakilerden hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?

 

a)       Türk    tiyatrosundaki    bu    duraklamanın     nedenleri üzerinde durmak gerek.

b)  Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya bakış açısı hemen anlaşılır.

c)   Mademki öyleydi, gelmeseydin.

d)   Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler sunan bir kişi değildir.

 

29)           Aşağıdakilerden hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?

 

a)   Onu görünce şaşırdım kaldım.

                 b)  Onu gördükçe seni hatırlıyorum.

c)   Onu göreli rahatım kaçtı.

             d)   Onu gördüm ve üzüldüm.

 

30)            "Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. Şimdi hani o eski canlılık, hani o eski coşku, umut? Hani o eski tanış yüzler?"

 

Bu    parçada    en    belirgin     duygu    aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)  Öfke

b)  imrenme

c)  Pişmanlık

d)   Özlem

 

31)            "Kesme işareti ('), kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra da konabilir."

 

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)  Bahar'ı okula başlattık.

b)  Bahar'da bu kitap var.

c)   Bahar'ı yaşamadan yaz geldi.

d)  Bahar'ın başarısı büyüktü.


32)           Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı  olumludur?

 

a)   Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim?

b)   Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız?

c)  Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?

d)  Bu kitabı okumaz mısın?

 

33)           Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   "de/da"   bağlacı nesneleri  birbirine bağlamaktadır?

 

a)  O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.

b)  Şiiri de, matematiği de çok severdi.

c)  Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.

d)  Siz de mi gittiniz?

 

34)           Aşağıdakilerden      hangisinde      "kısa      çizgi      (·)"

kullanılmaz?

 

a)  Birbiriyle ilişkili iki ülke adının  arasında

b)   Dil bilgisi incelemelerinde, eklerin başında

c)  Cümle içinde eş görevli kelimelerin  arasında

d)   Satıra sığmayan kelimeler  bölünürken

 

35)           Aşağıdaki    cümlelerden    hangisinin    sonuna    soru işareti (?) konmalıdır?

 

a)      O   anda,   bu   işin  inden  nasıl      çıkabilirim  diye düşündüm

b)  Bu durumda, susmaktan başka bir şey yapamazdım ki

c)  Bu önerimizi kabul eder mi

d)   Bilginin kaynağı insanoğlunun  hayatıdır


36)            Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, nesne değildir?

 

a)  -    Ahmet mutfakta ne kırdı?

 

-       Bardak.

 

b)  -    Ayşe sokakta ne buldu?

 

-       Para.

 

c)-     Çocuk masadan neyi aldı?

 

-       Kitabı.

 

d) -    Ne zaman geldin?

 

-    Akşama doğru.

 

37)           "Türkçe kelime köklerinde aynı iki ünsüz yan yana gelmez."

 

Yukarıdaki    kurala    aykırı    Türkçe    kökenli    kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   Hassas

b)  Battaniye

c)   Anne

d)  Millet

 

38)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beni" kelimesi kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli ögesi durumuna getirilmiştir?

 

a)  Dün sabah Ayten okulda beni aramış.

b)  Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu.

c)  Sınıfımı geçersem babam beni lzmir'e götürecek.

d)  Beni iki gün önce görmüştü.


 

39)          Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta(:) yerinde kullanılmıştır?

 

a)  Yeni bir ad verdiler Hasan'a: Karaca.

b)     Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.

c)  Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.

d)    Halis bir şiir fena okunabili:r lakin sahte bir şiir iyi okunamaz.

 

40)          Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "birtakım" kelimesi bitişik yazılmalıdır?

 

a)  Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını ödedim.

b)      Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur sanıyorlar.

c)  Bu oda ancak bir takım koltuk alır.

d)  Bu bir takım oyunudur.

 

41)            Aşağıdaki      cümlelerin      hangisindeki      altı      çizili kelimenin  yazımı yanlıştır?

 

a)  Ben bunları karış karış bilirim.

b)   Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

c)   Yeni deniz altılar alınacakmı.ş

d)  Olay örtbas edildi.

 

42)          Aşağıdaki   cümlelerde   hangisi,   yapısı   bakımından basit cümledir?

 

a)   Bekledim ama gelmedi.

b)  Hasanla uzun tartışmaların ardından uzlaştık.

c)     Akşama bir lokantaya gidelim ve beraber yemek yiyelim.

d)    Kitaplarımı toplayıp kütüphaneden çıktım, caddeden geçtim.


 

43)           Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapılması bir şarta bağlıdır?

 

a)   Bugün konuşabilirim

b)  Keşke sen de gelsen.

c)   Buraya mutlaka gelmelisin.

d)  Gelirse görüşeceğiz.

 

44)           Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)  Durumu yetkililere arz ettim.

b)   Odayı hemen terk etti.

c)   Yanlışlığı fark etmiş.

d)   Kitapların toplatılmasını emir etti.

 

45)            1- Ge cenin ortasında aldığı o uğursuz haberle tüm umutlarını  yitirmişti.

 

il- Günün ilk ışıklarıyla biraz sakinleşti ve adımları yavaşladı.

 

111- Henüz gün ışımadan yollara düştü babasının kötüleştiği  haberiyle.

 

iV- İçinden dualar ederek, telaşla yürüyordu şafak sökerken.

 

V- Oysaki ne umutlarla yastığa koymuştu başını.

 

Yukarıdaki cümleleri, anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde sıralayınız.

 

a) 1 - 111 - V - il - iV

b) 111 - V - 1 - iV   - il

c) 111 - 1 - iV - il - V

d) 1 - i V - V - 111 - il

 

 

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI (YÜKSEKÖGRETİM)

 

 

1)               Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)   Bartın'a hiç gittin mi?

b)   Vadideki Zambak'ı okuduğumda uzun süre etkisinde kaldım.

c)   Türkçe'nin gücünü bilmek lazım.

d)   Avusturalya'da arkadaşımı ziyaret ettim.

 

2)              Aşağıdaki eklerden hangisi yanlış  yazılmıştır?

 

a)  7'nci kitap

b)  TDK'ye

c)  saat 3'de

d)  Kayseri'ye

 

3)              Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 

a)  Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.

b)   Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.

c)   Dün İstanbul'daydı. Yarında Sivas'ta olacak.

d)   Saat 15.1S'te gelmezsen biz de gelmeyiz.

 

4)               Aşağıdaki     cümlelerden     hangisinde     özne-yüklem uyumsuzluğu söz konusudur?

 

a)   Birçok okul açtı.

b)  Örtüler yere düştü.

c)   Umut ve Kağan eve yeni geldi.

d)   Bardaklar kırıldılar.


5)               Aşağıdaki        cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?


 

a)  Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.

b)   Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duruyordu.

c)   işini bitirince geri iade etti.

d)   Depoyu ful doldur.

 

6)                "İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )"

 

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

 

a) (;) (;) (.)

b) (,) (,) (;)

c) (;) (.) (...)

d) (,) (,) (...)

 

7)              Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzluk ifade eder?

 

a)    Ne doğan güne hükmüm geçer/Ne halden anlayan bulunur.

b)   Ayşe dün büroyu temizledi.

c)  Hiç yardım etmez olur muyum?

d)  Mehmet sınıfının birincisiydi.

 

8)              Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemi bakımından farklılık göstermektedir?

 

a)  Sen bir öğretmensin bugüne bugün.

b)   Okuldaki kız, Hülya'ydı.

c)  Kemal hastaydı her zamanki gibi.

d)   Melek derslerinedüzenli olarak çalışırdı.


9)               "Üç günden beri uykusuzum (1) uyumayı unuttum (il) desem abartmamış olurum (111) Yastığa başımı koyup (iV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu."

 

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

a)I

b) il

c) 111

d) iV

 

1O)      Kesme     işaretinin     (')     kullanımıyla     ilgili     olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)    Kesme işareti, kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için  konur.

b)      Kesme  işareti,   unvanlardan   sonra   gelen   ekleri ayırmak için konur.

c)    Kesme işareti, sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

d)   Kesme işareti, bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

 

11)           Kesme işaretinin (') kullanımıyla ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir kullanım söz konusu değildir?

 

a)  Türkçe'nin zenginliğini kavramak gerekir.

b)   Ankaralı'lar çok misafir canlısıdırlar.

c)   Türk'lük bilgisi konusunda uzmandı.

d)   Tatilimizi izmir'in şirin bir beldesinde geçirdik.

 

12)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" bağlacı yanlış yazılmıştır?

 

a)   Silgiyi de kalemi de okulda bırakmış.

b)  Sen de gitseydin iyi olurdu.

c)   Ahmet'te gelse iyi olacak.

d)   Ayşe'nin de yanında para yoktu.


13)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" bağlacı doğru yazılmıştır?

 

a)   Armut de aldık.

b)   Yazı tahtasına yazıda yazdık.

c)   Ağacın dallarınıda kırdı.

d)   Kardeşini tiyatroya da götürdü.

 

14)           Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 

a)   Anne

b)  Demir

c)   Küçük

d)   Çelik

 

15)           Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler yanlış yazılmıştır?

 

a)   TBMM'ye

b)  DTCF'nin

c)  TTK'nun

c) DDY'nin

 

16)           "Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan 'p, ç, t, k' ünsüzleri, iki ünlü arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) 'b, c, d, ğ'ye dönüşür."

 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek oluşturmaz?

 

a)  İliği

b)   Direği

c)  Böceği

d)  Hukuğu


17)           Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

     

                        a)   1999'da işe başladım.

b)   2015'de emekli olacak.

                       c)   1997'den sonra hayatında her şey değişti.

   d)   1942'de Erzurum'da doğdu.

 

18)            Aşağıda bulunan cümlelerin hangisinde, cümle içindeki kelimenin büyük yazılması gerekirken küçük yazılması şeklinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)  Annemlerle bu yaz tatile çıkacağız.

b)   Sizinle bu cuma görüşelim.

c)  Ankara'yı çok seviyor.

d)    26 eylül 2008'de Türk Dil Kurumundaki kutlamalara katılacak.

 

19)           Aynı türdeki dolaylı tümleçleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgüller, aşağıdaki hangi cümlede en doğru biçimde kullanılmıştır?

 

a)     Çarşıda,   pazarda,  kırda,   bayırda,  hep  ondan  SÖZ

ediliyordu.

b)     Çarşıda,   pazarda,  kırda,  bayırda  hep  ondan   Z

ediliyordu.

c)     Çarşıda,   pazarda,  kırda,  bayırda,  hep  ondan,   SÖZ

ediliyordu.

d)     Çarşıda  pazarda,   kırda  bayırda,   hep,   ondan  SÖZ

ediliyordu.

 

20)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" "ve" anlamında kullanılmıştır?

 

a)  Belki de önceleri başka anlama geliyordu.

b)   O günleri de hatırlıyorum.

c)   Sanıyorum kitabı aldı da gitti.

d)   Ben de dinleyeceğim.


21)           1- Bilemiyorum.

il- Çocuk yerinden kalktı.

111- Öğretmen onu çağırmış mıydı. iV- İşte ne olduysa  o  anda oldu.

V- Öğretmenine doğru yürüdü.

 

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) iV - il - V - 1 - 111

b) iV - il - 111 - 1 - V

c) V - il - 1 - 111 - iV

d) 11 - V - 111 - 1 - iV

 

22)            "Türk halısı, büyük ölçüde öznel, kişisel bir sanat yapıtıdır. Türk halısında doğa, olduğu gibi değil, insanın algıladığı biçimiyle verilir: Ne karanfil, karanfil; ne de gül, güldür."

 

Yukarıda paragraf hangi cümleyle sona erdirilir?

 

a)         Türk     halısında,      doğadaki      varlıkların      izlerine rastlanmaz.

b)    Türk halısı, gerçekle hayal ürününü yan yana veren bir yapıttır.

c)    Türk  halısında  bunların  yeniden  yaratılan  biçimleri

vardır.

d)   Turistlere daha pahalı veriliyor.

 

23)           Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, soru sıfatı ile yapılmıştır?

 

a)  Başarı için hangi yolu önerirsiniz?

b)   Bu konuyu anlayabilmek için ne yapmalı?

c)  Raporu hazırlamakneden zorlaştı?

d)  Niçin o gün vermedinzi ?


 

24)           Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük harfle yazmak gerekir?

 

a)   Size ekimin sonunda mektup yazdım.

b)   Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.

c)  Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.

d)           İstanbul'a      mayıs      veya      haziranda       gelmeyi düşünüyorum.

 

25)            "Türkçe kelimelerin başında 'h' sesi bulunmaz."

 

Aşağıdaki    kelimelerden     hangisi     köken    itibariyle Türkçe olmakla birlikte "h" ile başlamaktadır?

 

a)  Hürmet

b)   Hükumet

c)  Harita

d)   Hangi

 

26)            "Kişinin iyi veya kötü davranışlarının yükünü üzerine alması" aşağıda verilen seçeneklerden hangisini kazanmakla gerçekleşebilir?

 

a)  Olgunluk

b)   Eğitim

c)   Ahlak

d)   Sorumluluk

 

27)          1-  Sabah olunca  köşkün içindekiler uyanmış.

 

11- Yemeklerin en güzelleri yenmiş.

 

ili- Hele bacanın altında cansız yatan devi görünce şaşırmış.

 

iV- Mumların bir kısmı sönmüş.

 

V- Adam bakmış ki, her tarafta bir değişiklik var.


 

 

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) il - V - iV - 111 - 1

b)   1 - V - iV - il - 111

c) il - 1 - iV - V - 111

d) V - 1 - iV - 111 - 11

 

28)            Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül  (,) doğru kullanılmıştır. Virgülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?

 

a)   Midesinde sanki kocaman bir kese kağıdının hava ile şiştiğini, çeperlerine dokunduğunu, yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.

b)   Midesinde sanki kocaman bir kese kağıdının, hava ile şiştiğini çeperlerine dokunduğunu yukarıya doğru, çıktığını duyuyordu.

c)    Midesinde, sanki, kocaman bir kese kağıdının  hava ile, şiştiğini çeperlerine dokunduğunu yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.

d)   Midesinde sanki kocaman, bir kese kağıdının hava ile şiştiğini çeperlerine, dokunduğunu yukarıya, doğru çıktığını duyuyordu.

 

29)          Aşağıda verilen birleşik kelimelerden satır sonlarında yanlış olarak bölünmüş olanı hangisidir?

 

a)   Al-pas-lan

b)   llk-öğ-re-tim

c)   Fet-het-mek

d)   Al-tı-pat-lar


30)            "Kale önünde belirli bir performansa erişmemiş, vurma refleksinden yoksun olarak topu, keçi teper tabanlarıyla kakıştırmaya şut çekmek demezler."

 

Bu cümlede geçen "kakıştırmak" geçişli bir fiildir.  Bu fiilin birinci derecede ilgili olduğu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)  Kale önünde

b)  Topu

c)   Tabanlarıyla

d)  Keçi teper gibi

 

31)            "Gecenin bu saatinde nereye gidecek siniz, diyordu." cümlesinde yazım yanlışı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)  Saatinde

b)  Diyordu

c)  Gecenin

d)  Gidecek siniz

 

32)           Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

 

a)   Almayıp

b)   Benziyerek

c)  Terleyen

d)   Giderek

 

33)            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" ve "nasıl" sorularının yanıtı vardır?

 

a)  Altın, paslanmaz bir nesnedir.

b)  Dünkü toplantıda benim de görüşlerimi sordu.

c)   Kırmızı çantanın fermuada bugün bozuldu.

d)   Ben gidiyorum.


34)           "Kentimiz, bayındırlı ve gelişmiş bir kenttir."

 

Yukarıdaki     cümlede     altı     çizili     sözcük     yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a)  Bayındırlık

b)  Bayındırılmış

c)  Bayındırmış

d)  Bayındır

 

35)            Aşağıdakilerden     hangisinin     sonuna     bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...) konması uygun olur?

 

a)      Sadece   öğrenciler   değildi  gelenler,  öğretmenler, memurlar, yaşlılar

b)   Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler

c)   Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana

d)   Evden çıkıp gittiler

 

36)            Aşağıdaki    cümlelerden    hangisinde    yazım    yanlışı vardır?

 

a)  Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.

b)  Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te kuruldu.

c)    1 Kasım 1928'de, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edildi.

d)   Parlamento yeni Kanunlar çıkarttı.

 

37)           Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?

 

a)    Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.

b)    Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.

c)   Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.

d)   Bunları okuduktan sonra insan iyice içine kapanıyor.


38)          Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öznesi ortak olan bir sıralı cümledir?

 

a)   Gürültüler artıyor, kimse kimseyi duymuyordu.

b)   Radyo çalıyor, oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı.

c)   Konuşa konuşa geldiler, evin önünde durdurlar.

d)    Yeni gelen alıcılar mağazaya giriyor, içerdekiler ise dışarıya çıkıyordu.

 

39)            "Küçük halam beni daha iyi anlardı." cümlesinden, zorunlu olarak aşağıdaki  anlamlardan  hangisi çıkar?

 

a)  Büyük halam da vardı.

b)   Babam küçük halamdan büyüktü.

c)  Büyük halamla anlaşamazdım.

d)  Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.

 

40)            Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi yapı olarak diğerlerinden farklıdır?

 

a)   Niçin Türkçe kitabını getirmedin?

b)  Nasıl kapıyı kapatırsın?

c)   Nereye gittin?

d)  Balıkesir'de bulundun mu?

 

41)           (1) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (il) Sanırım bunun temelinde daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (111) Çünkü insanoğlu, doğası gereği, eleştiriden pek hoşlanmaz; eleştiriyi de eleştireni de hoşgörüyle karşılamaz. (iV) Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. (V) Eleştiri olmasaydı herhalde uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. (VI) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını söyleyebiliriz.

 

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

 a)   il

                   b)   V

c)   iV

d) 111

 

42)            Aşağıdaki      cümlelerde       altı      çizgili      kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 

a)  Ucuzca bir otel arıyordu.

              b)   Ahbapca bir tutum takındı.

c)   Başını hafifce öne eğdi.

d)  Kitapın kapağı yırtılmış.

 

43)           "Bulunma hali 'de' bitişik, bağlaç olan 'de' ise ayrı yazılır."

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a)  Günde üç kez okula gidiyor.

b)   Evde boş boş oturmak onu sıktı.

c)   Arabada uzun süre bekleyemedi.

d)   Zor günlerinde limonda sattı.

 

44)           Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım bakımından doğrudur?

 

a)   Kilis'ten kalkıp Ankaraya geldi.
b)   Kilis'den kalkıp Ankara'ya geldi.

c)  Kilis'ten kalkıp Ankara'ya geldi.

d)   Kilis'den kalkıp Ankaraya geldi.

 

45)           "Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı."

Bu    cümledeki    virgülün     (,)    görevine     benzer    bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

 

a)   Sıtkı, Ahmet ve Hasan Efendi bu kasabada herkesten uzak yaşar.
b)  Nahit, sinemaya, tiyatroya ve oradan da eve gitmiş.

c)   Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.

d)  O, okumayı, yazmayı ve resim yapmayı çok seviyordu.

 


46)        Aşağıdaki        cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a)   Ünlü, ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

b)   Ünlü ressamın sıkıntılı geçen, hayatını okuduğumda çok etkilendim.

c)  Ünlü ressamın, sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

           d) Ünlü ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim


 

 

 

47)           Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

a)   Maydanoz

b)  Karnabahar

c)   Sarmısak

d)  Marul

 

48)          "Kralın  çiftliğinde  hemen  her   şey   üretilirdi ... İştah açıcı, yakıcı, acı baharat uzaklardan, doğudaki bilinmeyen ülkelerden getirtilirdi."

 

Yukarıdaki        paragrafta        boş       bırakılan        yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

a)  Çiftliğinde yetişmeyen tek şey baharatlı.

b)  Fakat baharatsız bir yemek tatsız ve yavan olurdu.

c)  Bütün yemekler baharatlı hazırlanırdı.

d)  Üretilenler dışarıya satılırdı.

 

49)          1- Şehir oldukça sakindi.

 

11- Kendime  geldiğimde  yıkık bir duvar dibindeydim.

111- Birden gürültüyle yer sarsıldı.
iV-  Güneş  batmış, akşam olmuştu
.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) iV - 111 - 1 - il

b) iV - 1 - 111 - il

c) 111 - 1 - iV - il

d) 1 - iV - 111 - il

 

50)           Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a)  İtalyanca'  öğrenmek istiyorum.

b)   Ankara'lı arkadaşlarımla sinemaya gittik.

c)      Yazım  Kılavuzuna   sözlerin   yazımıyla  ilgili  olarak sürekli bakmak gerekir.

d)   Afrika, Asya ve Avrupa'yı da görmek isterim.

 

51)           Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)   Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

b)   Devlet adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

c)    Kişi adları, soyadları ve takma adlar büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

d)    Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adları büyük harfle başlar ve adlara gelen ekler kesmeyle ayrılır.

 

52)            Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 

a)  Kapı ürkütücü bir biçimdegıcırdadı.

b)  Kalbimi unutamayacağım kadar çok kırdı.

c)   Sular şırıl şırıl akmaktaydılar.

d)  Dün gece seni kütüphanede gördüm.

 

53)           Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

a)   Mükafat

b)  Baki

c)   Hünkar

d)  Mezkur

 

54)           Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi cümle içinde geleneksel olarak küçük harfle yazılır?

 

a)   Türkçe - İngilizce - Arapça

b)   Cennet - Cehennem - Peygamber

c)   Türkçeleştirmek - Araplaşmak - Rusçalaştırmak

d)  Ayşe - Fatma - AliCEVAP ANAHTARI

1 C 21 D 41 C

2 C 22 C 42 A

3 C 23 A 43 D

4 D 24 B 44 C

5 A 25 D 45 C

6 D 26 D 46 D

7 A 27 B 47 C

8 D 28 A 48 A

9 D 29 B 49 B

10 D 30 B 50 D

11 D 31 D 51 D

12 C 32 B 52 C

13 D 33 A 53 B

14 A 34 D 54 B

15 C 35 A 55 D

16 D 36 D 56 D

17 B 37 A

18 D 38 C

19 B 39 A

20 C 40 D


 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol